7. dubna 2014

Rekonstrukce Zelného trhu začíná. Zelňák byl symbolicky uzamčen

Práce na opravě Zelného trhu se rozeběhly naplno. Na několik měsíců se tak oblíbené náměstí uzavře akcím pro veřejnost i prodejcům, aby se následně vrátilo omlazené a proměněné. Zástupci města, spolupracujících organizací a herci Divadla Husa na Provázku dnes Zelňák krátce po poledni symbolicky uzamkli. 

„Jsem rád, že se nám konečně podařilo rekonstrukci Zelného trhu prosadit. Jde o jedno z nejkrásnějších míst v Brně a opravu si zaslouží,“ uvedl investiční náměstek primátora Robert Kotzian a připomněl, že výběr zhotovitele i smlouvu na rekonstrukci schválila Rada města Brna 4. února 2014. „Rekonstrukce je financována z evropských peněz a měla by proběhnout ve velmi krátkém čase tak, aby náměstí co nejdříve opět sloužilo svému účelu“, dodal Kotzian.

Byť je termín rekonstrukce stanoven na 298 dní, měla by být centrální část náměstí kolem kašny Parnas dokončena do září. Důležité však bude i to, jak rychle proběhne ze zákona nutný archeologický průzkum, který bude stavebním pracím předcházet. 

„Zelný trh se po rekonstrukci promění v tradiční odpočinkovou zónu, kde si lidé nejenom nakoupí ovoce a zeleninu, ale budou se zde moci také zastavit, odpočinout si a posedět. Naše radnice počítá také s obnovou samotného tržiště po dokončení oprav náměstí a doufám, že si i letos v adventním období užijí Brňané již tradiční Vánoce na Zelňáku,“ sdělil starosta městské části Brno-střed Libor Šťástka.

Informace k rekonstrukci Zelného trhu

Investor: Statutární město Brno
Zhotovitel: IMOS Brno, a. s.
Náklady na rekonstrukci:  60,4 mil. Kč (v tom dotace EU 48 mil. Kč)
Doba rekonstrukce: 298 dnů

 

Budoucí podoba náměstí

Základním motivem rekonstrukce je snaha o vlídnější tvář náměstí tak, aby plnilo i funkci odpočinkové zóny. Budou vysázeny nové stromy (17 ks), dojde k opravě historické kašny Parnas, přibydou vodní prvky (fontány) před Moravským zemským muzeem. Doplněn bude i městský mobiliář – lavičky, odpadkové koše a stojany na kola. Náměstí bude předlážděno, stávající typ dlažby bude zachován.

V rámci rekonstrukce budou instalovány také tři podzemní kontejnery na separovaný odpad, a to v ústí do ulice Starobrněnská.

Na náměstí se změní systém parkování. Kolmá parkovací stání jsou navržena v jižní části před pobytovou plochou u MZM v počtu 14 stání plus 1 stání pro postižené a ve východní části v počtu 22 stání plus 2 stání pro postižené. Podélná parkovací stání jsou navržena v severní části mezi ul. Radnickou a ul. Masarykovou v počtu 2 stání, mezi ul. Radnickou a ul. Starobrněnskou v počtu 8 stání. V západní části jsou navržena 2 podélná stání před domem č. o. 13. Celkový počet stání na náměstí je 48 plus 3 stání pro postižené.

Pro náměstí bude platit dopravní režim pěší zóny s časovým omezením od 9 do17 hod. a pro zásobování od 11 do 13 hod.

Po dobu rekonstrukce přesunula radnice městské části Brno-střed tradiční prodej ovoce a zeleniny na Moravské náměstí. Po jejím skončení bude obnoven i mobiliář tržiště (prodejní pulty a deštníky), čímž i samotné tržiště získá novou podobu.

TZ-Zahájení rekonstrukce Zelného trhu

Důležité odkazy