15. září 2016

Rekonstrukce funkcionalistické zastávky na Obilním trhu pokračuje

Rekonstrukce funkcionalistické zastávky na Obilním trhu pokračuje. Stavby se ujala nová firma.

Čekárnu u zastávky tramvaje Obilní trh navrhl v roce 1926 architekt Oskar Poříska a o dva roky později byla postavena. Funkcionalistická zastávka je zajímavá tím, že je jedinou zastávkou ze čtyř, které pan architekt pro Brno navrhl, která se dochovala. "Z toho důvodu je významné její zachránění, zachování, oprava a vrácení zpátky do života. Ceníme si toho, že ta zastávka už není jen nějakou hmotou, ale stále funguje a budou na ní lidé stále čekat na tramvaj i v budoucnosti“, uvedl architekt Ivan Wahla z ateliéru RAW.

Dále architekt Wahla vysvětlil, proč se zastávka opravuje takto razantně: „Je těžko pochopitelné laikům, protože se na ní dříve běžně stávalo, ale teprve až v momentě, když se před opravou provedlo skenování výztuží, se zjistily další podstatné skutečnosti. Statik udělal stavební uzávěru s tím, že to může spadnout hned, nebo taky za několik let. Náš projekt navrhl řešení, které bylo dlouho diskutováno s památkáři, kdy se hledalo optimální řešení. Nakonec bylo shledáno, že klíčové pro tu zastávku je její tvar. Vznikne nově armovaná skořepina a zastávka se vrátí do původní podoby, včetně povrchu i keramického obložení“.

„Bylo zjištěno, že zastávka měla dříve opaxitové obklady, což je bílé probarvené sklo, to se už nyní nevyrábí v současnosti, ale my jsme dokázali přes různé sklenáře sehnat ještě několik tabulí. Byla zde červená lavice z umělého kamene, ve 20. letech byla úroveň zpracování tohoto kamene velmi vysoká. Je třeba upozornit, že z původní substance zastávky, tzn. toho původního materiálu zůstává zachováno 55 procent, což je velmi dobrý stav. Takže zastávka bude vypadat tak, jak vypadala při svém otevření, co se týče materiálů, obkladů, všech těch věcí, které tu zastávku utvářely jako funkcionalistický objekt“, dodal architekt Tomáš Rusín z ateliéru RAW.


 „Oprava zastávky na Obilním trhu začala loni v září. Původně stanovený zhotovitel ale nepostupoval podle projektové dokumentace a provedl betonáž střechy bez odsouhlasení statikem, čímž došlo ke změně tvaru stavby. V lednu proto bylo nutné zastavit veškeré další stavební činnosti“, sdělil za investora Petr Liškutin z Odboru investičního a správy bytových domů Úřadu městské části Brno-střed.

Radní městské části na začátku dubna rozhodli, o tom, že radnice odstupuje od smlouvy na opravu zastávky, v polovině dubna byla podepsána smlouva s novým zhotovitelem, kterým je firma Tocháček s.r.o. V červnu byl vyhotoven znalecký posudek na práce provedené firmou Štuk Helma s.r.o.

„Termín dokončení prací je stanoven na květen příštího roku, v případě příznivého počasí, mohou být práce dokončeny podstatně dříve i do konce roku 2016. Původní cena stanovená firmou Štuk Helma byla 1.958.395,- Kč. Na základě předběžného právního rozboru budeme po firmě Štuk Helma s.r.o.  požadovat vrácení plnění tj. 955.763,- Kč, smluvní pokutu za nedodržení termínu předání díla 315.000,- Kč a náhradu škody dle znaleckého posudku tj. 770.000,- Kč. Úhrnem tedy 2.040.763,- Kč. Nová cena stanovená firmou Tocháček spol. s r.o., ve které jsou zahrnuty  rozšířené práce na základě požadavku NPÚ, činí 2.668.959,- Kč. Veškeré ceny jsou včetně DPH“, informoval Petr Liškutin.

„Národní památkový ústav v Praze začal jednat o tom, v jakém stavu zastávka nyní je a začal zjišťovat, jestli všichni zúčastnění (tj. městská část Brno-střed, architekti a NPÚ v Brně) souhlasí s tím, aby tato zastávka byla zbavena statusu  kulturní památky. Všichni jsme se shodli, že nechceme, aby se tak stalo, protože máme eminentní zájem o to, aby zastávka byla uvedena do původního stavu“, doplnil Petr Liškutin.

TZ - Rekonstrukce funkcionalistické zastávky na Obilním trhu pokračuje

Průběh rekonstrukce zastávky na Obilním trhu

Důležité odkazy