18. června 2014

Radnice městské části Brno-střed řeší problém s neobsazenými byty komplexem opatření

Sérii opatření, která povedou k významnému snížení počtu neobsazených obecních bytů v městské části Brno-střed, přijalo vedení radnice městské části Brno-střed.

Mĕstská část Brno-střed spravuje bytový fond, který v minulosti převzala výrazně podfinancovaný a zanedbaný. Velká část domů se navíc nachází v sociálně vyloučených lokalitách. „Nyní přicházíme s návrhem, jak stávající situaci s volnými byty v obecních domech v centru mĕsta vyřešit,“ sdělil starosta městské části Brno-střed Mgr. Libor Šťástka.

 „Na lepší využití bytového fondu neexistuje jednoduchý a univerzální postup. Snažíme se volit řešení, která odpovídají lokalitám, velikostem bytů a především potřebám našich obyvatel,“ doplnil první místostarosta městské části Brno-střed pro oblast bydlení Mgr. Pavel Sázavský.

Městská část Brno-střed v současné době disponuje 4.607 byty ve 346 domech. Momentálně je volných 453 bytů, přičemž 222 jednotek je opravováno, zbylé jsou nabízeny k přidělení.

„Jedním z opatření je nabídnutí volných bytů formou tzv. bytových náhrad nájemcům, kteří momentálně žijí v domech, jejichž rekonstrukce není za jejich trvalé přítomnosti možná – to se týká nemovitostí Milady Horákové 17 a 19, Vlhká 22 a Podnásepní 2, Brno,“ přiblížil plán radnice místostarosta Sázavský.

Dalším krokem pomůže Brno-střed seniorům. „Připravili jsme rozšíření našeho Seniorského programu. Ten měl původně zajišťovat komunikaci mezi zájemci o výměnu bytu. Nově umožní přidělení menšího bytu seniorům v prioritním zájmu pronajímatele, tedy radnice, a to za podmínky, že nájemce svůj původní větší byt vrátí ve stavu, kdy nebude nutné jej nákladně opravovat,“ konstatoval místostarosta Sázavský.

Již nyní městská část spolupracuje s Armádou spásy. „První byty na Bratislavské ulici by měly být předány v červenci. Je to logické vyústění naší dlouholeté spolupráce. My získáme nájemce, kteří si vlastního bydlení budou vážit, druhá strana pak tréninkové byty, které umožní jejich klientům začlenění do běžného života,“ popsal projekt pomoci lidem bez domova starosta Šťástka.

Rada MČ Brno-střed také schválila projekt „Bezpečný dům“. „V námi spravovaných domech provedeme postupně kromě velkých oprav, zahrnujících revitalizace fasád a výměny oken, také drobnější práce, které zlepší kvalitu bydlení nájemníků a zvýší jejich bezpečnost. Půjde o opravy chodeb, výtahů, vstupních dveří, výměnu zvonků, instalaci protipožárních a bezpečnostních čidel či odstranění graffiti a jiných prvků vandalismu. V problémových domech v sociálně vyloučené lokalitě budou navíc instalovány kamery k zajištění pořádku a posílení kontroly jejich řádného užívání," nabízí řešení starosta Šťástka. Pilotní projekt Bezpečná lokalita – bezpečné bydlení, který zaštítilo ministerstvo vnitra, úspěšně funguje na Koniklecové ulici. Jde o systém kombinující technická a režimová opatření, jež významně zlepšují jak samotnou kvalitu a bezpečnost bydlení, tak soužití různých sociálních skupin.

Radnice se zabývala i aktuální výší nájemného. „Městská část připravila také možnost zafixování stávající výše nájemného pro další dva roky, což vnímám jako vstřícný krok vůči nájemcům v obecních bytech. Všechny zájemce se budeme snažit co nejrychleji uspokojit," uvedl další z navržených opatření místostarosta Sázavský.

Městská část i nadále podporuje také privatizaci obecních domů nájemníkům. „Za uplynulé čtyři roky jsme do prodeje doporučili přes 50 bytových domů. Jsem přesvědčen, že privatizace domů musí v Brně pokračovat, je to další způsob, jak snižovat počty volných bytů. Je zbytečné, aby město vlastnilo tak rozsáhlý bytový fond," doplnil starosta Libor Šťástka.

Oba vedoucí představitelé radnice městské části Brno-střed se shodují na tom, že posunem k lepšímu je i změna v dokumentu „Pravidla pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna a podmínky zajišťování bytové náhrady“ schválená Zastupitelstvem města Brna. Od listopadu totiž bude možné žádat o byt ve více městských částech současně.

TZ-Radnice řeší problém s neobsazenými byty komplexem opatření

Důležité odkazy