4. listopadu 2022

Radnice Brno-střed má nové vedení pro volební období 2022–2026

Zastupitelstvo městské části Brno-střed na ustavujícím zasedání 3. listopadu zvolilo členy Rady městské části Brno-střed. Radnici opět povede koalice ODS a TOP 09 společně s ANO a KDU-ČSL a STAN.

Starostou se opět stal Ing. arch. Vojtěch Mencl (ODS). Na starosti bude mít kromě standardních povinností vyplývajících z pozice starosty také územní plánování a rozvoj městské části.
1. místostarostkou byla zvolena Ludmila Oulehlová (ANO 2011). Bude pokračovat v započaté práci v oblasti obchodu a služeb, bezpečnosti a také nově životního prostředí.
2. místostarostou s gescí školství a bytové politiky se stal Mgr. Martin Vrubel, Ph.D. (KDU-ČSL).
3. místostarostou byl zvolen Ing. Roman Kotěra (ODS). Po následující čtyři roky bude zodpovídat za rozpočet a financování a za kulturu.
4. místostarostou se stal Zdeněk Machů (ANO 2011), který obsadil neuvolněnou funkci pro oblast dopravy a informatiky.

Dalšími členy Rady městské části Brno-střed se dále stali:
Mgr. Jan Mandát, LL.M. (ODS), který bude mít na starosti oblast legislativy.
Miroslav Vaníček (ODS) se bude starat o oblast majetku.
Martin Brym (TOP 09) dostal na starosti oblast výstavby a dislokaci nebytových prostor.
Martin Drdla, MSc. (ANO 2011) bude spravovat oblast investic a správu bytových domů.
Mgr. Jiřina Fischerová (ANO 2011) bude mít na starosti občanské záležitosti a matriku.
Ing. Pavel Studeník (KDU-ČSL) získal oblast sociální a zdravotní.

Důležité odkazy