15. listopadu 2017

Rada bilancovala tři čtvrtiny svého volebního období

Zástupci koalice Žít Brno, ANO 2011, KDU-ČSL a Zelení rekapitulovali, nakolik se podařilo plnit Programové prohlášení Rady městské části Brno-střed pro volební období 2014-2018. Úspěšnost plnění po třech letech činnosti dosáhla 84,61 %.

Mám radost, že do poslední čtvrtiny vstupuje naše koalice s tak velkým množstvím splněných bodů. To, že se ambiciózní program v téměř všech sto bodech daří plnit, není náhoda. Je to výsledek dobré spolupráce na naší radnici. Díky podpoře magistrátu je navíc možné výsledky naší práce doplňovat i mimo program. Ať už se jedná o investice do veřejného prostoru, participativní rozpočet ve školách, budování hřišť nebo průběžné posilování úklidu, který probíhá v nevídané míře a intenzitě. Věřím, že radost z naší práce budeme mít nejen my, jako koalice, ale i občané celé městské části,“ bilancuje starosta městské části Martin Landa.

1. místostarostka JUDr. Michaela Dumbrovská, do jejíž gesce spadá oblast bydlení, školství, občanských záležitostí a matriky, zmínila pokračující investice do škol:

„Budování kvalitních podmínek pro žáky i jejich učitele považuji za prioritní. Na konci října jsme dokončili celkovou rekonstrukci budov Školiček (učeben pro děti z prvních a druhých tříd) ZŠ Brno Hroznová 1, pokračovali jsme rekonstrukcí venkovních ploch a hřiště. Generální rekonstrukce stála 6,8 milionu korun. Následovala rekonstrukce tělocvičny za 1,7 milionu korun, učebny školní družiny a šatny na Hlinkách za 1,8 milionu korun a investice do toho školského zařízení budou završeny rekonstrukcí střechy na budově školy.    

Dílčí opravy proběhly i v dalších školských zařízeních. Nutná rekonstrukce hřiště při ZŠ nám. Míru obnášela částku 3 miliony korun, sanace suterénu objektu Sušilova při ZŠ a MŠ Brno stála 4,1 milionu korun. Některé investice – jako například sanace suterénu objektu Sušilova při ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4 za 4,1 milionu nejsou na první pohled viditelné, ale pro chod školy nezbytné.

Z dalších větších investic jmenujme rekonstrukci výměníkových stanic na ZŠ a MŠ Křídlovická a MŠ Nádvorní, rekonstrukci sociálního zařízení na ZŠ Úvoz, úpravu přístupového schodiště a plochy před ZŠ Horní nebo opravu interiérového schodiště v MŠ Pellicova. Jen za letošní letní prázdniny do školských zařízení putovalo 20 milionu korun, od začátku volebního období částka vyšplhala na 90 milionů korun.“

V červnu letošního roku byl dokončen unikátní projekt. Po rozsáhlé rekonstrukci budovy městská část Brno-střed uvedla do provozu Tržnici Brno, historicky první zastřešené prodejní místo tohoto typu v České republice.

„Čtyři měsíce provozu prověřily celkovou funkčnost budovy a ukázaly pozitivní i negativní aspekty, ze kterých vycházíme při vytváření strategie do budoucna. První a druhé patro tržnice budou nadále k dispozici denním prodejcům ovoce a zeleniny. Třetí patro bude přeměněno ve variabilní gastro zónu, ve které se mohou prezentovat firmy zabývající se gastronomií, bude sloužit pro pořádání vánočních trhů, food festivalů a podobných akcí. Osobně mě velmi těší, že Tržnice Brno se po tak krátké době svého provozu již stala součástí Zelného trhu a nákupním místem mnoha Brňanů,“ hodnotí 2. místostarosta pro oblast investic a správu bytových domů Jiří Švachula.    

Za další důležitou prioritu své gesce považuje místostarosta Švachula opravy bytových domů.

„Těší mě úspěšně dokončená rekonstrukce bytového domu Jánská 7. Téměř před dokončením jsou rozsáhlé rekonstrukce bytových domů Moravské náměstí 14 a) b) a Tučkova 32,“ dodává Jiří Švachula.    

K plnění cílů v oblasti životního prostředí se vyjádřila 3. místostarostka Mgr. Jasna Flamiková, do jejíž gesce spadá životní prostředí, obchod a služby:

„Postupně se snažíme měnit k lepšímu zelené plochy a parky v naší městské části. K největšímu úspěchu v této oblasti patří uznání odborné poroty v soutěži o titul Park roku. Obnovu parku Křídlovická-Zahradnická porota ocenila cenou zakladatele soutěže profesora Jaroslava Machovce za zapojení místní komunity do plánovacího procesu, respektování historie místa, použití květin a ovocných dřevin. Díky příkladnému přístupu investora a projektantky vznikla sousedská sdílená zahrada pohostinně otevřená veřejnosti“.

Obnova parků pokračovala i na dalších místech městské části.

„Úspěšně jsme dokončili revitalizaci parčíku na nároží ulic Boranická-Dřevařská, v těchto dnech jsme se zaměřili na prostranství u bytových domů na Nových sadech, kde nová výsadba stromů zkrášlí prostor a poskytne bariéru proti dopadům frekventované dopravní komunikace,“ dodává Jasna Flamiková.

Za nedílnou součást společenského života Brňanů je dle názoru 4. místostarosty Ing. Martina Schwaba sport. V jeho gesci je oblast ekonomická, rozpočet a finance, a jakožto sportovní nadšenec inicioval zbudování veřejného sportoviště – prvního hřiště na discgolf v městské části.

„Discgolf je rekreační sport pro všechny věkové skupiny hráčů bez ohledu na jejich sportovní kondici. Zbudováním hřiště jsme nabídli lidem možnost bezplatného sportovního vyžití a zároveň zkultivovali nevyužité území při levém břehu Svratky za železničním viaduktem.“         

Kulturní dění v městské části komentuje radní pro kulturu, sport a turismus BcA. David Butula:

„Letošní léto v městské části poprvé proběhlo ve znamení multižánrového festivalu UPROSTŘED. Po dobu 4 měsíců festival na třinácti místech městské části Brno-střed bavil Brňany i hosty všech věkových kategorií. Projekt byl koncipován tak, aby lidé nemuseli kulturu vyhledávat, nýbrž ona sama si je našla. Festival poskytl prostor pro spolupráci městské části se subjekty brněnské nezřizované kultury, díky tomu se podařilo vytvořit originální dramaturgii. Festivalem ožila známá místa i neobvyklé kouty naší městské části. Úspěch letošního prvního ročníku nás motivoval k přípravě dalšího v létě 2018.

Výrazným počinem v oblasti kultury v MČ Brno-střed bylo znovuotevření Klubu Leitnerka. Klub prošel stavebními úpravami, přijal novou dramaturgii, otvírá se dětem, mládeži i dospělým a celkově ožívá. Navazuje na starou dobrou tradici a zároveň přidává řadu zajímavých novinek. Má za cíl stát se přirozeným kulturním centrem Starého Brna.“

Další detailní informace o plnění bodů Programového prohlášení.

 

Důležité odkazy