15. dubna 2021

Promíjíme nájemné za prostory sloužící k podnikání

Rada městské části Brno-střed 13. dubna schválila prominutí 50 % nájemného u prostor sloužících k podnikání v domech spravovaných městskou částí Brno-střed. Jedná se o provozovny občerstvení, služeb a maloobchodní prodejny, které musely být na základě vládních nařízení úplně uzavřeny, nebo byl jejich provoz výrazně omezen.

Důležitou podmínkou prominutí nájemného je, že provozovatelé své podnikání v těchto prostorách provozovali ke dni 1. ledna 2021 a na základě vládních opatření činnost museli výrazně omezit nebo úplně přerušit.

„Podnikatelé a provozovatelé služeb v naší městské části mají opět v důsledku vládních nařízení souvisejících s Covid-19 již několik měsíců uzavřené provozovny. Státní kompenzace jsou vypláceny s několikaměsíčním zpožděním a řada z nich je již v situaci, kdy hrozí, že definitivně skončí. Rozhodli jsme se jim proto poskytnout další pomoc, a to formou 50% slevy na nájemném za květen až červenec tohoto roku. Už dříve jsme odložili splatnost nájemného nejprve za první tři měsíce roku do 30. června, a poté za měsíce duben až červen do 30. září. Zastupitelstvo městské části již dříve také schválilo, že městská část nebude v tomto roce uplatňovat navýšení nájmů o inflaci,“ upřesnil Ing. arch. Vojtěch Mencl, starosta městské části Brno-střed.

Žádosti mohou provozovatelé na radnici předkládat až do 31. května, splnění podmínek budou dokládat čestným prohlášením. Postup promíjení nájemného schválilo na zasedání 14. dubna také zastupitelstvo.

„Naše opatření směřuje ke zmírnění negativních dopadů nouzového stavu a spočívá zejména
v podpoře obyvatel, podnikatelů a také snížení rizika nezaměstnanosti. Pokud si požádají všichni nájemci, městská část odpustí nájemné v celkové výši zhruba 10 milionů korun. Jedná se opravdu o hodně peněz a my musíme velmi pečlivě zvažovat, kde radnici budou chybět, které výdaje můžeme omezit a které jsou nezbytně nutné,“
doplnil Ing. Roman Kotěra, radní Brno-střed, do jehož gesce spadá pronájem nebytových prostor.

Za loňský rok městská část Brno-střed prominula nájemné v celkové výši téměř 8 milionů korun. Průběžným odkládáním splatnosti nájemného také vytvořila nájemníkům časový prostor na podávání žádostí na kompenzace nákladů ve vládních programech, aniž by se ocitli v aktuální finanční tísni. Podnikatelům v gastronomii městská část loni odpustila také místní poplatky za restaurační zahrádky v souhrnné výši více než 5,3 milionu korun.

Důležité odkazy