20. dubna 2021

Prodlužování nájemních smluv k bytům se mění

Rada městské části Brno-střed schválila nová pravidla pro prodlužování nájemních smluv. Vstupují v platnost od 1. května 2021 a budou se vztahovat na případy projednávané po tomto datu. Přináší pozitivní novinku, pokud nájemníci včas platí nájemné, byt řádně užívají a neporušují obvyklá pravidla pro chování v domě, dostanou smlouvu na dobu neurčitou už za tři roky, ne za pět let, jak tomu bylo doposud.

Původní pravidla byla nastavena tak, že nájemník dosáhl na smlouvu neurčitou až poté, co absolvoval pětileté období zahrnující přidělení bytu na jeden rok a následné prodloužení nájmu bytu dvakrát po dvou letech. Samozřejmě za podmínky, že ani v jednom období neměl problém s dluhem na nájemném nebo příslušenství, případně prohřešky týkající se společného soužití v domě a podobně. Nyní může nájemník dosáhnout na smlouvu na dobu neurčitou po bezdlužném a bezproblémovém užívání bytu už po třech letech. Nájemní smlouva je s ním uzavřena nejprve na rok, poté na dva roky na dobu určitou, a poté už rovnou na dobu neurčitou.

„Novými pravidly chceme vyjít vstříc všem spořádaným nájemníkům, kteří včas hradí nájemné a chovají se slušně jak v bytě, tak ve společných prostorách domu. Věřím, že nová pravidla budou působit také motivačně pro nájemníky nové, kteří se o byt teprve chystají žádat. Změna směřuje navíc i k odstranění nadbytečné administrativy a zrychlení rozhodovacího procesu na radnici,“ upřesnil Mgr. Jan Mandát, radní Brno-střed, do jehož gesce bytová politika spadá.

Jestliže nájemník nebude včas a řádně plnit své závazky, nedosáhne na smlouvu na dobu neurčitou, ale bude muset opakovaně uzavírat smlouvy na dobu určitou. Pokud bude nájemník porušovat povinnosti plynoucí z nájmu bytu a bude dlužit vyšší částku, bude muset kromě smlouvy na dobu určitou na jeden rok uzavřít i dohodu o vyklizení bytu formou notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti na náklady nájemce.

„Cílem nových pravidel je také stabilizovat bytový fond a vytvořit silnou skupinu dlouholetých bezproblémových nájemníků. A naopak s těmi, kteří dlouhodobě neplatí, ničí vybavení bytů, ztěžují soužití ostatním obyvatelům domu, a i jinak se nechovají podle běžných společenských pravidel, chceme mít možnost včas se rozloučit,“ doplnil Jan Mandát.

Důležité odkazy