31. května 2021

Přijďte společně pro-žít naše ztráty

Radnice městské části Brno-střed ve spolupráci s neziskovou organizací Ke kořenům připravila vzpomínkové setkání k pandemii covid-19. Pietní akce nazvaná Pro-žít ztráty se bude konat 8. června od 13.00 do 17.00 hodin na travnaté ploše u Janáčkovy akademie múzických umění Brno.

Její iniciátorkou je Mgr. Marie Jílková, radní městské části Brno-střed pro věci sociální a zdravotní. Ta nastínila význam akce: „Čísla pozitivně testovaných a hospitalizovaných se stále snižují a může se zdát, že co se týká pandemie, jsme z nejhoršího venku. Můžeme mít tendenci rychle zapomenout. S důsledky této krize však budeme žít ještě dlouho, a abychom mohli jít dál a být vnitřně zdraví, potřebujeme pojmenovat ztráty, které nás postihly, což může být například ztráta přátel, příbuzných, sousedů, ale i stability, pocitu jistoty, vztahů, práce. Vyslovit jména svých zemřelých. Vyprávět jejich příběh. Rozloučit se.“

Vzhledem k tomu, že v době platnosti vládních nařízení nebylo vždy možné smutek společně se všemi blízkými prožít, bude vzpomínkové setkání příležitostí zavzpomínat na své blízké a sdílet zármutek s ostatními.

„Bude zde prostor mluvit, mlčet, vyjádřit se písmem nebo velmi symbolicky, třeba položením květin, zavěšením vzkazu či kresby nebo zapálením plovoucí svíčky. Společně se zde pokusíme prozkoumat, zda nás tato zkušenost i něco naučila a vytvořit prostor pro vnitřní proměnu,“ doplnila Kateřina Grofová ze spolupořádající organizace Ke kořenům, která se zabývá doprovázením pozůstalých.

Pod sakurami u JAMU Brno se lidé budou moci v době piety průběžně zastavit, umístit vzkazy, fotografie či stužky za všechny své ztráty během pandemie a zaposlouchat se do tónů hudebních vystoupení hudebníků Janáčkovy akademie múzických umění. Po celý čas budou k dispozici průvodkyně z neziskové organizace Ke kořenům, které prostřednictvím různých aktivit nabídnou prostor pro sdílení, rozloučení i vzájemnou inspiraci. Na místě budou také pracovnice odboru sociálního a zdravotního Úřadu městské části Brno-střed, které v případě potřeby nabídnou pozůstalým navazující služby a péči. V 16.30 hodin se pak uskuteční závěrečné společné rozloučení s vyslovením jmen zemřelých.

Důležité odkazy