17. srpna 2020

Předali jsme další tři zakázky policii k prověření

Městská část Brno-střed předala Policii ČR další tři investiční zakázky, které byly soutěženy v době před policejním zásahem souvisejícím s kauzou Stoka.

Městská část Brno-střed, která vystupuje v kauze Stoka jako poškozená, požádala Policii ČR
u zakázek:

Kounicova 1, 3, 5, 7, 9 - oprava obvodového pláště budovy, dvora a sklepů

Křenová 57 - rekonstrukce domu

a Bratislavská 210/26, 28 - rekonstrukce domu

o jejich prošetření, zda i v těchto případech nemohlo dojít k manipulaci s výběrovým řízením a tím pádem i ke vzniku škody. Všechny tři zakázky byly soutěženy ještě před zásahem policie, vzhledem k jejich stavební rozpracovanosti však nebylo možné je zastavit, musely být dokončeny. Celková hodnota zakázek je téměř 230 milionů korun vč. DPH.

Starosta městské části přizval ke spolupráci na kontrole zakázek také Kontrolní výbor, který zakázky označil za potenciálně problematické. Následně byly tyto tři zakázky vybrány pro kontrolu soudními znalci ze stavebního oboru. Odborná kontrola proběhla u zakázky Kounicova, u dalších dvou zakázek se městské části Brno-střed doposud nepodařilo sehnat znalce, který by kontrolu zakázek převzal.

U zakázky Kounicova znalec konstatoval, že v průběhu soutěžení zakázky i následných prací neshledává zásadní nedostatky, které by potvrzovaly, že zde docházelo ke korupci. I přes toto zhodnocení se městská část společně s Kontrolním výborem rozhodla všechny tři zakázky předat policii.

Důležité odkazy