28. března 2022

Pomáháme nájemníkům našich bytů

Rada městské části Brno-střed dnes jednomyslně schválila odpuštění navýšení nájemného u všech bytů ve správě městské části Brno-střed o inflaci za loňský rok.

Smluvní podmínky mezi nájemníkem bytu a městskou částí Brno-střed obsahují podmínku, takzvanou inflační doložku, která opravňuje pronajímatele v každém dalším následujícím kalendářním roce dohodnutou výši nájemného zvýšit o průměrnou meziroční míru inflace.
Ta je vyjádřena přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen, oznámeným Českým statistickým úřadem za předchozí kalendářní rok.

„Aktuální situace, kdy výrazně rostou ceny energií a dalších nákladů na bydlení, nám rozhodně není lhostejná. V naší městské části bydlí v obecních bytech velké množství seniorů, na které tato doba dopadá velmi negativně. Stejně tak mají problémy i rodiče samoživitelé
a rodiny s nižšími příjmy. Proto jim chceme pomoci a letos nebudeme navyšovat nájmy,“
uvedl starosta městské části Brno-střed Ing. arch. Vojtěch Mencl (ODS).

Odpuštění zvýšení nájmu o inflaci se dotkne celkem 2573 domácností. Nájemníci o odpuštění nemusí žádat, bude provedeno automaticky u všech nájemních smluv.

„Odpuštěním navýšení nájmu o inflaci ušetří jedna domácnost až 900 korun měsíčně. Celkově tímto rozhodnutím ušetří nájemci našich bytů celkem více než 8 milionů korun za rok,“ doplnil starosta.

K pravidelnému navýšení nájemného o inflaci dochází zpravidla k 1. červenci daného roku,
u starších typů nájemních smluv může být termín odlišný.

Důležité odkazy