19. října 2020

Podzemí na Moravském náměstí odkrývá víc, než jsme čekali

Od 9. října probíhá na Moravském náměstí geotechnický a archeologický průzkum. Průzkum je nutné provést před zahájením kompletní rekonstrukce parku tak, abychom ověřili geologické podmínky a mohli vyloučit existenci podzemních prostor.

Odborná firma na místě připravila ručně kopané šachty, ve kterých probíhá geotechnický a záchranný archeologický výzkum. Ten na základě doporučení Archeologického ústavu Akademie věd ČR provádí společnost Archaia, z.s., která bude dokumentovat nálezy během jednotlivých sond. Průzkum probíhá také pod dohledem Ing. Aleše Svobody, odborníka na brněnská podzemí, který pro městskou část zpracoval plán průzkumných prací.

Dělníci se v pátek 16. října prokopali do zachovalých sklepení bývalého Německého domu. Nyní se dá obtížně procházet třemi místnostmi, zhruba ze dvou třetin jsou zasypané sutí. Při bourání Německého domu v roce 1945 byly klenby některých sklepů úmyslně proraženy a byla do nich sypána suť z domu, aby se vyplnily.

„V současné době známe výsledky pouze jedné sondy z plánovaných devíti. Až budeme mít výsledky kompletní, rozhodneme spolu s odborníky o dalším postupu. Pro bezpečnou realizaci parku bude klíčový posudek statika,“ shrnul první výsledky průzkumu Ing. arch. Vojtěch Mencl, starosta městské části Brno-střed.   

Průzkum bude pokračovat i v následujících měsících, termín ukončení prací je plánován na polovinu března 2021. Poté by měla být zahájena kompletní rekonstrukce parku na Moravském náměstí podle vítězného návrhu architektonické kanceláře Consequence forma. Projekt rekonstrukce parku má aktuálně vydáno uzemní rozhodnutí a připravuje se stavební povolení.        

„Můžeme předpokládat, že podzemí vydá velkou část suterénu Německého domu. Suť, kterou byly sklepy zasypávány, kuželovitě zaplnila prostor sklepa, nerozšířila se však do boků. Podle prvních posouzení se zdá, že klenby jsou v dobrém stavu,“ upřesnil Ing. Aleš Svoboda.

Německý dům

Stavba Německého domu, Němci nazývaného Deutsches Haus, probíhala v letech 1888 až 1891 a na dnešním Moravském náměstí stál do roku 1945. Byl postaven v historizujícím stylu podle návrhu berlínských architektů Hermanna Endeho a Wilhelma Böckmanna. Budova sloužila jako spolkový dům podobně jako český Besední dům. Byla střediskem brněnských Němců, konaly se zde výstavy, koncerty, plesy, oslavy, byla zde mimo jiné knihovna a kavárna. Dominantou Německého domu byl velký slavnostní sál pro téměř 2000 hostů.

V době 2. světové války sloužila budova výhradně činnosti nacistických organizací, NSDAP, Hitlerjugend a dalším - zejména důstojnickým - klubům, což způsobilo, že se dům stal v očích českých Brňanů symbolem nacistické okupace. V bojích o Brno v dubnu 1945 byl silně poškozen dělostřelbou a zničen požárem. Před troskami Německého domu byli v dubnu a květnu 1945 pohřbíváni rudoarmějci, kteří padli v bojích v ulicích Brna. Jejich hroby byly v zimě roku 1946 exhumovány a ostatky mrtvých převezeny na tehdy nové Čestné pohřebiště na Ústředním hřbitově v Brně.

Důležité odkazy