6. října 2017

Participativní rozpočet ve všech školách Brna-střed

Městská část Brno-střed zahájila první ročník Participativního rozpočtu do škol. Do projektu se zapojilo všech 11 základních škol, které městská část zřizuje. Ta pro každou školu vyčlenila 30 000 korun, které jsou určeny pro projekty, které si navrhnou sami žáci.

Proces Participativního rozpočtu do škol probíhá v sedmi krocích, kterými žáky ve věku 10 a více let provede školní koordinátor z řad pedagogů. Vybraní pedagogové, kteří jsou školními koordinátory, prošli 5. října 2017 podrobným školením od zástupců společnosti D2.1, se kterou radnice Brno-střed v rámci tohoto projektu spolupracuje. Společnost D2.1 pro Brno-střed a pro koordinátory zajišťuje kompletní metodické podklady a aplikaci pro elektronické hlasování žáků.

"Jsem rád, že se nám podařilo pro žáky našich škol zajistit prostředí, ve kterém si mohou nejenom navrhnout jakýkoliv projekt, ale i v rámci demokratických procesů si jej se spolužáky vyargumentovat a z nejlepšího projektu se po jeho realizaci také radovat. Myslím, že takový praktický kontakt s demokracií je pro žáky opravdovou výzvou a že nám děti ukáží, jak jsou zdatné i v této oblasti. Věřím, že v rámci navrhovaných projektů na nás čeká nejedno překvapení." říká k projektu Martin Landa, starosta městské části Brno-střed.

Proces participativního rozpočtu do škol zpravidla trvá zhruba jeden měsíc a je složen z fáze přípravy, kdy koordinátor nachystá všechny metodické pomůcky a materiály a seznámí s nimi ostatní učitele a žáky. Poté přichází fáze navrhování, kdy se žáci ve třídě za pomoci pedagogů domlouvají a vymýšlejí, co by rádi ve škole změnili, nakoupili, čím ji vybavili a třeba i opravili. Fantazii se v tomto případě meze nekladou. Žáky navržené projekty poté posuzuje a schvaluje komise zástupců vedení školy. Projekty, které jsou vyhodnoceny jako realizovatelné, pak oznamuje koordinátor všem žákům, protože vstupují do hlasování a jejich autoři mohou zahájit kampaň mezi spolužáky. Zde se opět fantazii žáků meze nekladou, své projekty mohou propagovat například pomocí plakátů, letáků, které si v rámci výtvarné výchovy vytvoří, nebo pomocí fotografií a videí na sociálních sítích a podobně. V určitý den poté probíhá elektronické hlasování, společnost D2.1 doporučuje dát hlasujícím žákům více kladných hlasů, aby mohli ohodnotit několik projektů, které je zaujaly. Díky on-line hlasování jsou výsledky známé ihned. V ideálním případě je vyhlásí ředitel školy na veřejném setkání žáků. Důležitá je ale i fáze realizace. Projekty by měly být školou realizovány co nejdříve, děti potřebují výsledek svého snažení bezprostředně vidět, že jejich úsilí a snaha vedou ke skutečným výsledkům.

Důležité odkazy