14. června 2021

Parkování ve vnitroblocích je opět hlavně pro místní

Od 14. června začíná platit regulace vjezdů v osmi vnitroblocích v městské části Brno-střed. Požadavek na úpravu vznesla městská část na základě požadavků jejich obyvatel.

Vnitrobloky nejsou místní komunikací, to znamená, že v nich neplatí systém rezidentního parkování. Hlavně z tohoto důvodu se z nich stalo parkoviště pro řadu řidičů, kteří nemají povolení parkovat v jejich okolí jako rezidenti a zároveň nejsou ochotní za parkování platit.
A to i přes fakt, že do většiny vnitrobloků už dříve platil zákaz vjezdu mimo dopravní obsluhu.

„Ve vnitroblocích, kde byli místní řadu let zvyklí parkovat a takřka vždy našli místo, se najednou začala ve velké míře objevovat cizí auta. A protože se na městskou část řada občanů s tímto problémem obracela, požádali jsme město Brno o řešení. Společnými silami jsme jej vymysleli, připravili a jsem rád, že ode dneška konečně funguje,“ upřesnil Mgr. Jan Mandát, radní Brno-střed pro oblast dopravy.

Ve vnitroblocích na ulicích:

  • Dřevařská–Bayerova
  • Čápkova–Jana Uhra
  • Grohova–Čápkova
  • Rybářská–Křížkovského
  • Rybářská–Veletržní
  • Nádvorní–Náplavka
  • Křídlovická–Nové sady
  • Nové sady

bylo stanoveno dopravní značení, které umožňuje vjezd pouze rezidentům a abonentům z domů k vnitrobloku přiléhajících, kteří si vyřídí povolení k vjezdu. Je zde také vymezen čas na vjezd pro zásobování, a to od 6.00 do 12.00 hodin. Administrativní poplatek za vyřízení oprávnění je 200 Kč. Oprávnění je možné vyřídit si přes osobní stránky uživatele jako rezidentní parkování nebo na kontaktním pracovišti Magistrátu města Brna na adrese Zvonařka 5.

„Je důležité rozlišit systém rezidentního parkování a omezení vjezdu například do centra nebo právě do vnitrobloku. Oprávnění ke vjezdu se nevylučuje s parkovacím oprávněním. Rezidenti, kterých se regulace vnitrobloku týká, mohou mít obě oprávnění nebo jen jedno z nich. Pokud by nevyužili možnost vjet do vnitrobloku, vjezdové oprávnění si vyřizovat nemusí,“ doplnil
Ing. Bc. Pavel Pospíšek, pověřený vedoucí odboru dopravy Magistrátu města Brna.

Přístup k databázi vjezdových oprávnění má i Městská policie Brno. Kontrole vnitrobloků se budou věnovat pracovníci městské části a strážníci na základě jejich podnětů prověří přímo
v terénu pomocí aplikace v tabletu, jestli smí vozidlo na konkrétní adrese do vnitrobloku vjíždět. Jednoduše zadají jeho registrační značku.

„Naši kontroloři sice nemohou na místě pokutovat, mohou však v systému ověřit informace
o platnosti oprávnění podle státní poznávací značky vozidla. V první fázi budeme občany pouze upozorňovat, později přistoupíme ke spolupráci s policií a budeme je přivolávat, aby hříšníkům udělili pokuty,“
upřesnil roli městské části Jan Mandát.

Vzhledem k tomu, že oprávnění je jen pro vjezd, nebudou ve vnitrobloku vyznačena parkovací stání modrou čárou. Ve většině vnitrobloků to ani vzhledem k mlatovému povrchu není možné. Vjezdové oprávnění však držitele neopravňuje ke stání v rozporu s předpisy. Je proto důležité, aby si řidiči dali pozor na stání na chodníku, trávníku a podobně.

Důležité odkazy