18. listopadu 2013

Park na Kraví hoře má novou dominantu – opravené jezírko. Radnice Brno-střed také zrekonstruovala hřiště a sportoviště

Spodní část parku na Kraví hoře má novou dominantu – nákladem přes jeden milión korun zde radnice městské části Brno-střed zrekonstruovala zdevastované jezírko.

„Původní zchátralá malá vodní nádrž pocházela z roku 1962 a její stav byl opravdu neutěšený, proto jsme se rozhodli pro důkladnou rekonstrukci. Jejím výsledkem je proměna nevzhledné betonové ruiny v biotopové jezírko,“ uvedl starosta městské části Brno-střed Mgr. Libor Šťástka. Podnětem byla zejména existence populace silně ohrožené ropuchy zelené, která se zde pravidelně rozmnožuje. Cílem projektu bylo vytvořit nádrž s pobřežní vegetací, která bude zajišťovat životní podmínky nejen pro chráněné ropuchy, ale i pro další druhy obojživelníků a hmyzu. „Nádrž musela být dobře vyspárována a nově odizolována. Přebudovalo se také napouštěcí a výpustné potrubí a do dna nádrže byla zapuštěna betonová hráz oddělující pobřežní pás tvořený propustným substrátem, do kterého pak byly vysazeny vodní rostliny. V blízkosti nádrže byl vyhlouben příkop, do kterého byly uloženy kameny zasypané zeminou jako zimoviště pro ropuchy, ale i pro ostatní obojživelníky, plazy, hmyz i drobné obratlovce. Val je ozeleněn skalníky,“ popsal průběh prací starosta.

Radnice městské části Brno-střed posílila rekreační a volnočasovou funkci parku na Kraví hoře také rekonstrukcí sportoviště, dětského hřiště a instalací solitérního herního prvku. Celkové náklady na tyto úpravy jsou více než dva a půl miliónu korun.

„Zásadní regenerací tak prošlo volně přístupné a hojně využívané sportoviště na míčové hry ležící při vstupu do parku od konečné tramvaje, na které byl položen nový povrch z umělé trávy. Oba zdejší kurty jsou identicky vybaveny ocelovými sloupky k natažení hrací sítě v různých výškách pro volejbal, tenis či nohejbal,“ přiblížil komfort, který čeká na rekreační sportovce, Libor Šťástka.

Významné změny se dočkalo také oplocené dětské hřiště pod hvězdárnou, určené dětem ve věku 3–14 let. To bylo vybaveno jak novým pískovištěm, tak herními prvky, jako jsou sestava se skluzavkou, lanovým mostem či lezeckou stěnou nebo pružinová houpadla. Dále došlo k instalaci nových laviček a k přemístění původních herních prvků v rámci hřiště tak, aby mohly nadále bezpečně sloužit. „Tradičně byly preferovány kovové konstrukce v kombinaci s vysoce odolnými plasty a ocelovými lany, které zcela odpovídají dnešním požadavkům kladeným na herní prvky – jsou bezpečné, odolné vůči vandalismu, mají dlouhou životnost a minimální nároky na údržbu,“ řekl starosta Šťástka a dodal: „Dovybavením prošel i plácek na temeni parku, na kterém byl umístěn solitérní lanový herní prvek diamant, který určen je určen pro věkovou kategorii 5–12 let.“

„Výrazná regenerace dětských hřišť v parku na Kraví hoře však není i přes nemalé finanční náklady zdaleka poslední, která je městskou částí Brno-střed realizována. Už v první polovině roku 2014 například proběhne v rámci Integrovaného plánu rozvoje města a s finanční spoluúčastí naší radnice regenerace dalších tří veřejných sportovišť, tedy při ulicích Trýbova, Čechyňská a Vsetínská,“ představil plány na příští rok starosta Šťástka.

TZ-Park na Kraví hoře má novou dominantu – opravené jezírko

Důležité odkazy