15. listopadu 2019

Oživení hodnotilo Brno-střed

Úřad městské části Brno-střed obdržel výsledky auditu od renomovaného sdružení Oživení. To se zaměřilo na audit systému zadávání veřejných zakázek a doporučení ke zlepšení.

Audit, který si úřad zadal, se zabýval kompletním systémem a mechanismem zadávání veřejných zakázek v městské části Brno-střed a prověřil několik významných již realizovaných veřejných zakázek. Auditoři provedli precizní analýzu podkladů, vyhodnotili možná rizika a v návrhové části definovali řadu doporučení, pomocí kterých by se mohl systém zadávání veřejných zakázek dále zlepšovat.

Mezi navrhovanými doporučeními je například využití dynamického nákupního systému pro objednávání oprav bytů, zavedení systému hodnocení dodavatelů, zveřejňování záměru investic, tedy chystané projektové dokumentace ještě před vypsáním veřejné zakázky, zřízení katalogu typových smluv a podobně. U části doporučení došlo ke shodě a úřad už je před uzavřením auditu vyhodnotil jako potřebná, takže je použil při aktualizaci směrnice o veřejných zakázkách. Ta doporučení, která jsou úplně nová, nyní zpracovává a vkládá do praxe.

"U našich veřejných zakázek nebylo zjištěno žádné porušení zákona a vážíme si řady doporučení, jak můžeme jejich zadávání zlepšit. Většinu těchto doporučení jsme už stihli realizovat," dodal Petr Štika, tajemník Úřadu městské části Brno-střed.

Občanské sdružení Oživení se od roku 1999 věnuje tématům korupce, střetu zájmů a vyšší transparentnosti na všech úrovních veřejné správy a veřejné politiky a je uznávanou autoritou v oblasti protikorupčního poradenství a analytiky veřejných zakázek.

„Brno-střed se k našemu potěšení postavilo ke zlepšení procesu zadávání zakázek čelem a naše doporučení nebralo jen jako nějakou studii do šuplíku. Věřím, že se i díky přijatým opatřením podaří brzy obnovit narušenou důvěru firem. Těšíme se na další spolupráci,“ doplnil Marek Zelenka, předseda Oživení, o.s.

Důležité odkazy