16. září 2022

Opravili jsme monumentální multifunkční palác architekta Karla Kotase na Nádražní 4

Původně palác italské pojišťovny Riunione Adriatica di Sicurtà prošel rozsáhlou opravou. Nyní v něm sídlí Matriční úřad městské části Brno-střed a ve vyšších patrech je 48 bytů.

Od března 2021 v domě na Nádražní 4 probíhala rozsáhlá oprava vnějšího pláště a vnitřních prostor podle projektu zpracovaného ateliérem Ing. arch. Michala Kristena.

Předmětem rekonstrukce byla oprava všech vnitřních společných prostor včetně vstupních dveří do bytů, domovních rozvodů odpadů a vody, vzduchotechniky a elektroinstalace společných prostor domu a nebytových prostor. Dále byla provedena výměna stávající kamenné fasády
a venkovních omítek, repase vstupního portálu a výměna zbývající části portálu za nový, prosklený. Okna do ulice byla repasována, okna do dvora nahrazena replikami původních dřevěných oken. Došlo k zateplení a výměně střešního pláště. Opravena a doplněna byla i část rozvodů topení. Do opravy domu městská část Brno-střed investovala 89,3 milionu korun.

„Při opravě domu jsme úzce spolupracovali s orgány státní památkové péče. Podařilo se nám citlivě opravit vnější fasádu domu, která je z vračanského vápence, vstupní portál z černé švédské žuly a zachovat a repasovat původní velkoformátová takzvaná americká stahovací okna. Uvnitř domu jsme v maximální možné míře zachovali všechny architektonicky hodnotné prvky, jako například původní vnitřní schodiště k bytům a interiér vstupní haly domu,“ doplnil starosta městské části Brno-střed Ing. arch. Vojtěch Mencl (ODS).

Dům byl vybaven novým moderním zvonkovým systémem, systémem detekce požáru a datovými rozvody. Všechny bytové jednotky v domě mají nejen nové stupačky, ale i nové koupelny a toalety. Vyměněny byly oba osobní výtahy, přibyl nákladní výtah pro vyvážení komunálního odpadu a výtah pro bezbariérový přístup do kanceláří. Nájemníci mají k dispozici nové sklepní kóje a kolárnu. Byl opraven přízemní nebytový prostor vpravo od vchodu do domu, kde bude pekařství, a ve spolupráci s nájemcem i provozovna oblíbené masny.

Nejvýraznější změnou v domě je znovuobnovení kancelářských prostor pro potřeby Matričního úřadu městské části Brno-střed. „Zvláštní matrika doposud sídlila v budově na ulici Husova v nájmu magistrátu a obecná matrika na Dominikánské 2. Nevýhodou bylo jak oddělení obou pracovišť, tak také nemožnost bezbariérového přístupu na Dominikánské 2, protože se jedná o historickou budovu bývalého kláštera. Sloučení obou pracovišť, dostatečná kapacita kanceláří a moderní zázemí, velmi dobrá dostupnost na hlavním nádraží a v neposlední řadě také bezbariérový přístup ke kancelářím díky výtahu, to jsou hlavní důvody, proč se radnice Brno-střed rozhodla při rekonstrukci domu na Nádražní 4 vytvořit nové prostory právě pro Matriční úřad,“ osvětlil důvody pro stěhování Matričního úřadu Ing. Ivo Komárek (ODS), radní Brno-střed pro investice a správu bytových domů.

Oprava prostor pro účely matriky byla spojená s nástavbou stávajícího dvorního přístavku o dvě podlaží a se zřízením nové výtahové šachty. Kanceláře zabírají celé první a polovinu druhého patra. V přízemí se nachází vstupní prostor a recepce se zázemím, v prvním suterénu archiv s možností rozšíření do druhého patra. Jednotlivá podlaží úřadu propojuje nový osobní výtah, umožňující bezbariérový přístup a schodiště.

Klimatizované kanceláře doplňuje prostorná zasedací místnost. Samozřejmostí je nové sociální zázemí a kuchyňky. Veřejnosti je k dispozici Family point a bezbariérová toaleta v prvním patře. Prostor úřadu je jako celý dům chráněn systémem detekce požáru, navíc je však vybaven
i poplachovým zabezpečovacím systémem a kamerami.

Historie domu

Monumentální multifunkční palác italské pojišťovny Riunione Adriatica di Sicurtà vystavěl v letech 1937-1938 stavitel Stanislav Neděla podle projektu architekta Karla Kotase z roku 1936. Karel Kotas, žák Leopolda Bauera a Jana Kotěry, zde vytvořil umělecky a historicky cenný moderní palác navazující na brněnskou funkcionalistickou tradici a zároveň odkazující na dědictví klasicismu. Od svého vzniku spojoval funkci nájemního domu s obchodním a administrativním centrem. Po druhé světové válce zde fungovaly Československé aerolinie nebo Dopravní podnik města Brna. V roce 1958 byl v přízemí, v pravé, do dvora protáhlé restaurační části budovy, realizován umělecky hodnotný mléčný bar podle návrhu architekta Zdeňka Řiháka. V průběhu 2. poloviny 20. století byly kanceláře v prvním patře částečně upraveny na byty.

Zdroj: Památkový katalog NPÚ a projektová dokumentace

Matriční úřad Brno-střed

Obecná matrika vede matriční knihy narození, manželství a úmrtí a vydává doklady pro celé území statutárního města Brna přibližně od roku 1900 do 31. prosince 2002. Od 1. ledna 2003 dosud vede matriční knihy narození, manželství a úmrtí pro matriční obvod Brno-střed, tedy pro území městských částí Brno-střed, Bohunice, Starý Lískovec, Nový Lískovec, Kohoutovice a Bosonohy. Vede knihy registrovaného partnerství pro celé území Jihomoravského kraje. Zvláštní matrika vede matriční knihy narození, manželství, registrovaného partnerství a úmrtí všech občanů České republiky, ke kterým došlo v cizině. Je jediná v České republice.

Důležité odkazy