1. února 2021

Opět odpustíme poplatek za služby na Zelném trhu

Rada městské části Brno-střed dnes schválila odpuštění poplatku za služby pro všechny prodejce na Zelném trhu do konce dubna. I když je tržiště na Zelném trhu aktuálně uzavřeno z důvodu vládních opatření, věříme, že prodej bude moct začít co nejdříve.

„Jsme připravení všem našim prodejcům, ať už jsou to zemědělci se svými výpěstky a výrobky, obchodníci, kteří zde prodávají nakoupené zboží, nebo drobní pěstitelé, kteří prodávají na trhu jen občas, usnadnit start letošní sezóny. Všichni by měli platit poplatek za služby 15 korun za metr prodejní plochy a den, ten však až do konce dubna platit nebudou,“ upřesnila Ludmila Oulehlová, radní Brno-střed, do jejíž gesce Zelný trh spadá.

Poplatek za služby vybírá městská část Brno-střed a slouží k úhradě nezbytných nákladů spojených s prodejem. Jedná se o administrativní, technické a organizační zajištění provozu trhu, hygienické zázemí, propagaci a podobně. Loni jej Rada městské části Brno-střed odpustila všem prodávajícím od 1. července až do konce sezóny v listopadu.

„Doufám, že budeme moci zahájit provoz trhu co nejdříve. Zatím jsme museli zrušit valentýnský prodej, o který byl mezi prodejci zájem, pár prodejců už chtělo zahájit sezónu v průběhu února. Větší zaplnění tržiště by mělo přijít v březnu, kdy už budou k prodeji první přísady a sazenice. Bude záležet samozřejmě i na počasí,“ doplnila Oulehlová.

Každý prodejce na Zelném trhu dále hradí místní poplatek, který zůstává i nadále v platnosti. Je dán vyhláškou města Brna a nelze jej proto zrušit z úrovně městské části. Zemědělci platí 30 Kč/m2/den, obchodníci 80 Kč/m2/den, provozovatelé občerstvení pak 60 Kč/m2/den a v případě prodeje alkoholu 100 Kč/m2/den.  

V průběhu sezóny bude na trhu prodávat 37 prodejců-zemědělců, což je o tři více než v loňském roce. Počet prodejců-obchodníků se také zvýšil, a to z 20 na 21. Většina prodejců využívá několik prodejních stolů každý den a také plochu v jejich okolí. Během sezóny se mohou jednorázově nebo krátkodobě přidat také drobní pěstitelé s přebytky ze zahrádek, například květinami, bylinkami, jarní cibulkou, rybízem, angreštem, a podobně. 

Důležité odkazy