24. března 2020

Odklad splatnosti nájmů u bytů a nebytových prostor

Rada městské části Brno-střed schválila změnu termínu splatnosti nájemného u bytů a nebytových prostor, které má ve správě.

Změna splatnosti nájemného u nebytových prostor

Rada schválila plošnou změnu termínu splatnosti nájemného za nebytové prostory, které je splatné v měsících březen až červen 2020. Jeho zaplacení je možné odsunout až do 31. července 2020. Opatření by mělo pomoci zastavit případné akutní finanční problémy nájemců. O odložení nájmu nebude třeba žádat, u nebytových prostor dojde k posunutí splatnosti plošně a automaticky.

Městská část Brno-střed chápe situaci nájemců, kteří museli uzavřít své provozovny a připravuje další opatření, které by umožnilo prominutí nájemného v případě, že byl nájemce přímo dotčen vyhlášením nouzového stavu a krizovými opatřeními vlády souvisejícími s prevencí šíření nákazy koronaviru. 

Změna splatnosti nájemného u bytů

Rada městské části Brno-střed dále rozhodla o odložení splatnosti nájemného v bytech v její správě pro občany, kteří se z důvodu mimořádných opatření v souvislosti s epidemií koronaviru dostanou do dočasné platební neschopnosti. O odložení splatnosti je nutné si požádat. Žádosti budou vyřizovány přednostně. 

 Žádost o odklad splatnosti nájmu bytu 

V případě nejasností můžete vyplnění formuláře konzultovat s pracovnicí Miniúřadu:

  • Bc. Ivetou Fišerovou: iveta.fiserova@brno-stred.cz, +420 542 526 379

Vyplněnou žádost lze podat elektronicky na e-mail podatelna.stred@brno.cz, zaslat poštou na adresu Úřad městské části Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno nebo doručit osobně na podatelnu na Dominikánské 2. Vzhledem k současným opatřením doporučujeme využít elektronické podání nebo poštu.

Důležité odkazy