2. února 2021

Odklad platby nájemného už potřetí

Rada městské části Brno-střed schválila další odklad termínu splatnosti nájemného v nebytových prostorách, tentokrát za první tři měsíce roku do 30. června 2021.

Vzhledem k vyhlášenému nouzovému stavu a krizovým opatřením vlády souvisejícím s covid-19 rada schválila další krok, vedoucí ke zmírnění jejich dopadů na nájemce nebytových prostor v domech vlastněných statutárním městem Brnem a svěřených městské části Brno-střed, a to s výjimkou parkovacích a garážových stání. Platbu nájemného za první tři měsíce letošního roku mohou odložit a provést nejpozději posledního června. 

„Vládní kompenzace, které by měly našim nájemcům nebytových prostor pomoci překonat stávající nelehkou situaci, bohužel nabírají podle našeho názoru výrazný časový skluz. Proto se snažíme alespoň touto cestou brněnským podnikům a provozovnám ulevit. V roce 2020 jsme na nájemném odpustili více než 7,6 milionu korun a splatnost nájemného odkládali dvakrát,“ upřesnil Ing. Roman Kotěra, 3. místostarosta městské části Brno-střed, do jehož gesce patří nebytové prostory, rozpočet a financování.

Důležité odkazy