21. září 2022

Nový skatepark a parčík na Starém Brně už slouží lidem

V lokalitě nad pivovarem na Starém Brně dokončila radnice Brno-střed výstavbu malého a velkého skateparku a také úpravu okolních zelených prostranství. Pro veřejnost je zde nyní k dispozici i přírodní hřiště, workoutové sportoviště a veřejné ohniště.

Na zanedbaném a nevyužívaném plácku jsou nyní nově k dispozici dva skateparky. Jeden velký, o rozloze 810 metrů čtverečních, je určen pro už zkušenější milovníky skejtu. Tvoří jej na 13 překážek, například pyramid corner, bank, rail, radius bank a radius corner, grindbox a další. Menší skatepark je určený zejména pro mladší jezdce na koloběžkách a skejtech. Je navržen do trojúhelníkovitého půdorysného tvaru a jeho plocha je 158 metrů čtverečních.

„Historie českého skateboardingu se datuje k roku 1977 a jako volnočasový sport je čím dál oblíbenější, dnes už je z něj i olympijský sport. I proto jsme se rozhodli vybudovat skatepark na Starém Brně. Sportoviště tohoto typu zde dlouhodobě chybí. A nejen ke sportu, ale i k odpočinku bude lokalita nad pivovarem dobře sloužit. Velké parkové úpravy v okolí, nové cestičky, posezení a další vybavení poslouží všem, kteří si budou chtít odpočinout na klidném a zeleném místě v centru Brna,“ doplnil Ing. Ivo Komárek (ODS), radní Brno-střed pro oblast investic a správu bytových domů.

Městská část Brno-střed do vybudování skateparku investovala téměř 6,6 milionu korun.

Parkové úpravy okolní zeleně navázaly na prostor skateparku, úpravy se dotkly i povrchu původního travnatého hřiště na míčové hry. Na místě je osazeno workoutové sportoviště, parčík je nově vybaven stoly a lavicemi a také veřejným ohništěm. Plochu hřiště s workoutem spojuje dřevěné schodiště z akátového dřeva, které využívá terénní modelaci a může sloužit i k posezení. Pěšina vedoucí od zdi kláštera na Trýbovu má nově mlatový povrch a je ohraničena rovněž akátovými trámy. Návrh parkových úprav vzešel z dílny známé zahradní architektky Ing. Evy Wagnerové spolu s Ing. Ivanem Zbořilem. Parkové úpravy a vybavení mobiliářem si vyžádaly investici ve výši 2,4 milionu korun.

„Skatepark, workout a multifunkční hřiště jsou první vlaštovky ve výrazné přeměně zapomenuté lokality nad starobrněnským klášterem, která, věřím, bude dobře sloužit pro sportovně rekreační aktivity místních občanů. V příštím roce zrekonstruujeme vyhlídku při ulici Tomešova a dále pracujeme na přípravě výstavby dětského centra. V budoucnu se tyto aktivity v zeleni propojí pěšími cestami s novým parkem na Žluťáku, který spojí Staré Brno s Masarykovou čtvrtí,“ upřesnil radní Brno-střed pro oblast výstavby a územního plánování Ing. arch. Petr Bořecký (ANO), který se o rozvoj Starého Brna dlouhodobě zasazuje.

V příštím roce by měla na stávající parkové úpravy zeleně mezi ulicemi Trýbova a Tomešova navázat druhá etapa projektu. Ta zahrnuje modelaci terénu, sadové úpravy, dosadbu dřevin a lučních trávníků a regeneraci stávající vyhlídky, součástí je sestupové schodiště k panelové cestě při zahrádkách a doplnění mobiliáře.

Důležité odkazy