30. března 2015

Nový portál slouží k hlášení požadavků, oprav a stížností nájemců bytů i nebytových prostor

Nájemci bytů a nebytových prostor, které jsou ve správě městské části Brno-střed, mohou od 1. dubna využívat k hlášení svých požadavků nový webový portál. 

Portál je přístupný buď ze stránek radnice www.brno-stred.cz nebo přímo na adrese https://byty.brno-stred.cz/klient/. 

„Momentálně je systém nastaven tak, že je možné elektronicky poslat žádost o vyřízení šesti nejběžnějších agend. Jedná se o zadání požadavku na opravu, změnu počtu osob, platebních dispozic a záloh, dále na sdělení zůstatku na saldu a podání stížnosti,“ uvedla Marie Pešáková, ředitelka příspěvkové organizace Správa nemovitostí městské části Brno-střed. Ta se v současné době stará o 337 domů, 4.500 bytů a o 1.200 nebytových jednotek (komerční prostory, půdy, garáže, pozemky a zahrádky).

Požadavky na opravu se mohou týkat jak oprav v bytě, na které má nájemník zákonný nárok, tak ve společných prostorách (například rozbité vchodové dveře či nefunkční světlo). Při nahlášení změny počtu osob vyplní nájemník v internetovém formuláři původní a nový počet osob a zapíše den, ve kterém změna nastala. Dále může nahlásit změnu způsobu placení nájmu a služeb souvisejících s užíváním bytu (např. místo placení složenkou chce nájemník platit převodem ze svého bankovního účtu). Lze také změnit výši zálohy u jedné nebo více služeb, stejně jako požádat o sdělení výše přeplatku nebo dluhu. Prostřednictvím webu se dá podat i stížnost související s bydlením nebo na práci bytové správy. Portál dále umožní nájemníkovi on-line kontrolu toho, jak pokračuje řešení požadavků, které napsal do systému již dříve. Také se dá zjistit aktuální dostupnost jednotlivých zaměstnanců.

Žádosti zadané prostřednictvím portálu budou zpracovány do dvou pracovních dnů.  Pokud bude výstupem požadavku listina (výpis zůstatku, výpočtový list se změnou přihlášených osob atd.), bude připravena k osobnímu převzetí v kanceláři správy domů. Osobní převzetí a podpis jsou nutné kvůli ochraně osobních údajů, a především kvůli potvrzení oprávněnosti zadaného požadavku. Dokumenty budou vydávány v provozovně Správy nemovitostí na Měnínské 4 v samostatné přepážce naproti pokladně. Nájemníci tam budou odbaveni bez čekání. Otevírací doba je v pondělí a ve středu od 7.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00 hod., v ostatní dny od 8.00 do 12.00 hod.

Zprovoznění portálu je počátkem naší snahy o zkvalitňování správy nemovitého majetku a zpřístupňování informací,“ řekl místostarosta městské části Brno-střed Jiří Švachula a dodal: „Se svými kolegy a spolupracovníky stavaři, techniky a ekonomy jsme podobný systém začali promýšlet už před rokem, kdy jsme ani nevěděli, zda budeme na radnici působit.“ K problematice dále místostarosta upřesňuje: „Za zcela zásadní považujeme dva kroky. Zaprvé pasportizaci všech domů, to jest zaměření domů a případné opravy dokumentace všech domů, které vlastní nebo spravuje městská část Brno-střed. U řady domů dokonce plány neexistují vůbec, což je naprosto nepřijatelný stav. Udělám se svým týmem všechno pro to, aby pasportizace byla hotová už do konce tohoto roku. Druhým krokem bude podstatné zlepšení komunikace s nájemníky, která je pro ně v řadě bodů rovněž velice neuspokojivá. Jsou to však právě nájemníci, kteří platí nájem, a mají tedy právo vědět, co se za tyto peníze chystá. Na to budu s kolegy dbát velice důrazně.“

„Jakmile informace a dokumentaci zkompletujeme, tedy zhruba do roka, chceme je zveřejnit na webu, což bude nepochybně užitečné jak pro nájemníky bytů, tak pro současné i budoucí nájemce nebytových prostor. Obyvatelé tak budou moci zjistit například, jaké opravy v jejich domě proběhly či jaké se chystají, zájemci o nebytové prostory získají přístup k písemné či fotografické dokumentaci,“ zakončil téma místostarosta Švachula.

TZ - Nový portál slouží k hlášení požadavků, oprav a stížností

Důležité odkazy