7. dubna 2016

Nálezy z unikátního archeologického výzkumu na rohu Besední a Veselé ukáže lidem výstava

Byli jsme připraveni na mnohé, ale to, co jsme našli, nás přesto překvapilo. Tak hodnotí záchranný archeologický výzkum na rohu Besední a Veselé ulice David Merta, ředitel společnosti Archaia Brno. Bezmála rok odborníci zkoumali plochu, kde dělníci nyní hloubí místo pro podzemní garáže, tedy první etapu stavby nového koncertního sálu, kde najde zázemí brněnská filharmonie. 

Ty nejzajímavější nálezy a také poznatky archeologové představí veřejnosti na výstavě s názvem Mrtvý kůň ve sklepě aneb Co všechno se skrývá pod novým koncertním sálem. Koná se od 11. do 17. dubna ve foyer Besedního domu. „Výstavu zpestříme také dvěma přednáškami archeologů s promítáním. Víme, že Brňany podobná témata zajímají, proto jsme rádi, že jim můžeme takovou akci nabídnout,“ uvedl starosta Brna-středu Martin Landa. Radnice spolu s Kávéeskou, Filharmonií Brno a archeology akci spolupořádá. První přednáška se uskuteční v úterý 12. dubna v 17 hodin, druhá v neděli 17. dubna v 15 hodin. „Jejich obsah bude totožný, víkendovým termínem chceme vyjít vstříc těm, kdo nemají čas v týdnu,“ podotkl Landa.

Odborníci jsou výsledky výzkumu nadšeni. „Jedná se o unikátní akci, a to hned z několika hledisek. Především je výjimečná rozsahem plochy a pak také mírou zachování jednotlivých nálezů z období celého středověku. Vlastně poprvé, a také naposledy se v historickém jádru města uskutečnil výzkum, který zachytil v celém rozsahu tři původní středověké parcely a zázemí čtvrté. Na větší části dotčené plochy dosáhly archeologické terény mocnosti dva až tři metry, což je výjimečné,“ upozornil Merta. Díky tomu, že archeologové mohli sledovat stavební vývoj parcel v průběhu pěti set let, významně rozšířili znalosti o historii Brna, zejména z období středověku.

Nálezy jsou podle Merty významné především z hlediska pochopení nejstarší dřevohliněné architektury, která je dodnes někdy překvapivě pokládána za provizorní stavby, a to až do doby, než byly vystavěny domy kamenné. „My však už víme, že se jedná o plnohodnotné domy poskytující svým obyvatelům plnohodnotný komfort, a to kvalitněji než studené domy kamenné,“ upozornil Merta. Výzkum dvorů měšťanských domů přinesl doposud neznámé informace. Poprvé se podařilo identifikovat pozůstatky nezděných staveb v poměrně velkém rozsahu, o nichž odborníci dosud jen spekulovali na základě písemných pramenů. „Měly sloupovou nebo rámovou dřevěnou konstrukci stěn, ty byly vyplněny hlínou nebo košatinovým výpletem vymazaným hlínou. Zřejmě se jednalo o stavby přízemní, v několika případech se podařilo zachytit pozůstatek pece na podlaze. Zda se jednalo o budovy hospodářského charakteru nebo to byly obytné stavby nájemců, které známe z písemných pramenů, nelze jednoznačně rozhodnout. V každém případě se jedná o fenomén v Brně doposud archeologicky nedoložený,“ uvedl Merta.

Pro archeology je významný také výzkum městského opevnění, kdy u ulice Besední zdokumentovali hlavní městskou hradbu, prostor přilehlého parkánu a městského příkopu. Podobných výzkumů se už dříve několik uskutečnilo, ale žádný v takovém rozsahu. Vrcholně středověké opevnění Brna tvořila ve 13. a 14. století hlavní městská hradba, prostor parkánu široký přibližně patnáct metrů ukončený parkánovou hradbou, která přecházela do vyzdění vnitřní stěny městského příkopu. Městský příkop hluboký zhruba šest metrů dosahoval šířky kolem patnácti metrů. 

Hmotné nálezy, které archeologové na místě našli, zabírají přibližně tisícovku beden od banánů. Jedná se převážně o zlomky keramiky, například kuchyňského nádobí, zvířecí kosti, zlomky technické keramiky jako jsou kamnové kachle, stavební keramika reprezentovaná dlaždicemi a pálenou střešní krytinou, zlomky skleněných nádob, kostěné předměty a například stavební kování, klíče nebo nože. „Právě tyto předměty zájemci na výstavě uvidí. Kromě toho také dýmky a fajky, které na místě zůstaly z dob, kdy tam stávala kasárna,“ doplnil historik a radní Brna-středu Michal Doležel. Mezi významnější nálezy archeologové řadí keramické plastiky, tedy antropomorfní nádobky, kterým se říká aquamanílie. „Prozatím asi nejvýznamnějším nálezem zůstává poutní odznak ze 13. století, který si nějaký poutník přinesl z některého z římských kostelů,“ podotkl Merta.

Záchranný archeologický výzkum začal u únoru 2015, kdy odborníci naskenovali pozůstatek barokního dvorního křídla domu ve Veselé 37. Dělníci je poté zbourali. Na parcelu se archeologové dostali v dubnu téhož roku, kdy zkoumali prostor bývalého dvora zmíněného domu. Další práce se rozběhly o prázdninách, v celém rozsahu pak od září. „Naplánovali jsme je na základě informací ze sond sanace brněnského podzemí před třinácti lety. Věděli jsme, že první metr pod povrchem tvoří planýrky, které leží na zdech tereziánských kasáren. Teprve od této rovně pak začínají archeologické situace,“ uvedl Merta.

Výzkum skončil 10. března, kdy si místo v plném rozsahu převzali stavebníci. Pokračují ve stavbě záporového pažení po obvodu parcely, které má zabránit případnému sesuvu půdy. Na podzim příštího roku mají být hotovy podzemní garáže pro bezmála dvě stovky aut. Vedení města intenzivně pracuje na tom, aby na ně plynule navázala nadzemní část stavby – tedy koncertní stál pro 1250 posluchačů. Ve spolupráci s jihomoravským krajským úřadem připravuje finální text memoranda zajišťujícího financování stavby. „O tom, že sál pro symfonickou hudbu Brno dlouhodobě potřebuje, není pochyb. Filharmonie hraje i zkouší velké symfonické kusy v provizorních podmínkách. A posluchači jsou ochuzeni také o vystoupení špičkových zahraničních umělců, nemáme je totiž kam zvát,“ vysvětlila ředitelka Filharmonie Brno Marie Kučerová. Náklady na nový sál mají dosáhnout 1,276 miliardy korun. Podělí se o ně město, kraj a stát.

TZ - Nálezy z unikátního archeologického výzkumu na rohu Besední a Veselé ukáže lidem výstava

Důležité odkazy