9. února 2022

Nájemcům nebytových prostor odpustíme inflaci

Rada městské části Brno-střed a 9. února i zastupitelstvo schválilo odpuštění navýšení letošního nájemného o inflaci za roky 2020 a 2021 pro nájemce komerčních nebytových prostor, které má městská část ve správě. Odpuštění se týká například obchodů, provozoven služeb, kaváren, restaurací a dalších podniků.

Výše nájemného nebytových prostor každoročně podléhá úpravám podle průměrné výše inflace. Ta za loňský rok činí 3,8 %, za rok 2020 činila 3,2 %.

„Nájemci našich nebytových prostor jsou již od první epidemiologické vlny koronaviru na jaře 2020 ve velice obtížné situaci způsobené uzavřením nebo omezením provozu. Nyní k tomu přibyl i růst cen spojený se zvyšující se inflací a skokové zdražení cen energií. Chceme, aby centrum města zůstalo živé a aby stávající podniky přežily toto obtížné období. Zároveň si chceme udržet stabilní a ověřené nájemce,“ uvedl hlavní motivy pro tento krok Ing. arch. Vojtěch Mencl (ODS), starosta městské části Brno-střed.

Odpuštění letošního navýšení nájemného o inflaci se dotkne celkem 390 nebytových prostor, například obchodů, provozoven služeb, kaváren, restaurací a dalších.

Za letošní rok odpustíme nájemcům nebytových prostor 3,46 milionu korun. V loňském roce jsme již schvalovali odklad navýšení nájmů o inflaci 3,2 %, nyní bychom chtěli prodloužit i toto prominutí o další rok, nájemci tedy ušetří celkem 5,6 milionu korun,“ doplnil Ing. Roman Kotěra (ODS), 3. místostarosta městské části Brno-střed, do jehož gesce spadají nebytové prostory, rozpočet a financování.

V loňském roce měli nájemci nebytových prostor také možnost požádat o 50% slevu
z nájemného po dobu pěti měsíců. Městská část Brno-střed jim tak na nájemném prominula
v součtu téměř 11 milionů korun.

Důležité odkazy