28. dubna 2020

Na Zelný trh se vrátí i obchodníci s ovocem a zeleninou

Na Zelný trh se po zemědělcích vracejí i obchodníci - prodejci ovoce a zeleniny. Většina z nich potvrdila zahájení prodeje od pondělí 4. května, mohou však i dřív, pokud budou mít připravené zboží k prodeji.

Budou pro ně platit stejná pravidla jako pro zemědělce, tedy že budou mít k dispozici dva prodejní stoly na vystavení zboží a samostatný stůl pro jeho předání a platbu. Prodejci musí používat rukavice a mít zakrytá ústa a nos. Samostatný stůl budou pravidelně dezinfikovat a mají povinnost mít na něm mít i dezinfekci na ruce pro nakupující. Pro zákazníky platí, že se nesmějí dotýkat vystaveného zboží a ve frontě musejí dodržovat dvoumetrové rozestupy. Na dodržování všech pravidel budou na tržišti celý den dohlížet správci trhu.

"Pokud by došlo k situaci, že bude některý den větší zájem o prodej na Zelném trhu, než je jeho kapacita, máme připraveno několik samostatných prodejních míst v centru města, kam bychom obchodníky přesunuli. Za stávajících podmínek jsme na Zelný trh schopní umístit až 28 prodejních míst při dodržení dvoumetrových rozestupů mezi nimi. Vždy jako první budeme na plochu tržiště umisťovat zemědělce," doplnila Ludmila Oulehlová, radní Brno-střed, do jejíž gesce provoz Zelného trhu spadá.

Důležité odkazy