4. února 2013

Na pojmenování ulice po prezidentu Havlovi se radnice Brna-střed zeptá občanů

Radnice městské části Brno-střed obdržela návrh na pojmenování spojnice mezi katedrálou sv. Petra a Pavla a Divadlem Husa na provázku jako Uličky Václava Havla.  

„Principiálně jsme rádi za každý podnět, který vede k oživení centra Brna. Je to pro nás signál, že obyvatele, spolky či organizace zajímá, co se v Brně děje, a mají pocit, že stojí za to se do veřejného života zapojit,“ uvedl starosta městské části Brno-střed Mgr. Libor Šťástka.

Protože proces zpracování návrhů na pojmenování, přejmenování, případně jiných názvoslovných nebo orientačních úprav názvů ulic a veřejných prostranství je určitým způsobem formalizovaný, bude ho muset projednat jak Zastupitelstvo městské části Brno-střed, tak Zastupitelstvo města Brna.

„Abychom poskytli zastupitelům potřebné informace pro rozhodování, zeptáme se nejdříve na názor občanů, a to prostřednictvím ankety, kterou zveřejníme v březnovém čísle Zpravodaje městské části Brno-střed a také na webových stránkách radnice www.brno-stred.cz,“ popsal plán starosta a dodal: „Malá ulička v historickém centru, navíc přímo u významného brněnského divadla, by jistě měla své kouzlo a pravděpodobně i přitažlivost pro turisty. Stejně tak ale rozumím i argumentu, že by měla být s významným jménem spojena významná městská třída, třeba právě v Jižním centru. Z řad občanů ale zaznívají i kritické hlasy, které překotné pojmenovávání či přejmenovávání ulic nebo stavění soch či památníků jako vyjádření pocty Václavu Havlovi nepovažují za důstojné  s argumentem, že sám Václav Havel by si něco takového ani nepřál.“

Podle internetové Encyklopedie dějin města Brna se pojmenování brněnských ulic řídí platnými zákonnými předpisy (zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ze dne 12. dubna 2000, vyhláška Ministerstva vnitra č. 326/2000 Sb. ze dne 11. září 2000 ve smyslu pozdějších předpisů, Zásady tvorby uličního názvosloví a označování ulic, veřejných prostranství a číslování budov v městě Brně, schválené Zastupitelstvem města Brna 17. 4. 2001 s platností od 1. 5. 2001). Návrhy od veřejnosti, institucí a organizací odborně zpracovává Pracovní skupina pro názvosloví města Brna (poradní orgán Rady města Brna), ta je po projednání se zastupitelstvy příslušných městských částí doporučí Odboru vnitřních věcí MMB předložit Radě města Brna a poté Zastupitelstvu města Brna ke konečnému schválení.

Za posledních deset let vzniklo na území městské části Brno-střed několik nových ulic: Pod Červenou skálou (v roce 2003, k. ú. Štýřice), Londýnské náměstí (v roce 2005, k. ú. Štýřice), Holandská (v roce 2005, k. ú. Štýřice), Jaroslava Foglara (v roce 2006, k. ú. Štýřice) či Zderadova (v roce 2007, k. ú. Trnitá).

TZ-Pojmenovani-ulice-po-prezidentu-Havlovi

Důležité odkazy