1. září 2010

Na Brně-střed začal nový školní rok. Pro 575 prvňáčků

Celkem 575 prvňáčků v 25 prvních třídách začalo dnes chodit do základních škol, které zřizuje městská část Brno-střed.

Na třech místech je přivítal přímo starosta městské části Brno-střed Mgr. Libor Šťástka. „Byl jsem navštívit děti na základních školách na Kotlářské, Bakalově nábřeží a na náměstí Míru. Malí školáci dostali plyšového maskota naší městské části a pastelky," řekl Šťástka a dodal: „Přijít do všech prvních tříd za jeden den samozřejmě není možné, zvlášť když malí mají první den jen velmi krátkou výuku, takže aby i ti ostatní nepřišli zkrátka, dostali od nás velmi hezký rozvrh hodin."

Prvního září se nejednalo se o první starostovu návštěvu škol za poslední dny - na sklonku srpna se zúčastnil osmi porad pedagogického sboru. „Jako zřizovatelé jsme za školy zodpovědní, takže jsem chtěl osobně vidět řešení provozních záležitostí zblízka. A koneckonců to považuji i za vhodné směrem ke kantorům, jistě je potěší, když se o jejich práci a o jejich problémy radnice zajímá," řekl starosta.

Zahájení nového školního roku předcházely v městské části Brno-střed tradiční prázdninové investice a opravy, a to v celkové výši přes 10 miliónů korun. Další finance pak byly použity z dotačních titulů.

V mateřské škole Vídeňská byla opravena střecha (190.000 Kč) a na Všetečkově sociální zařízení (230.000 Kč), tak aby bylo možné školku naplnit na maximum. Největší prázdninová rekonstrukce se týkala nového odloučeného pracoviště mateřské školy na Vinařské. To vzniklo na ulici Hlinky 46a a jeho nové prostory mohou pojmout až 48 dětí. Cena akce je 5 milionů korun, včetně dotace 3 900 000, jež radnice získala.

Další opravy se uskutečnily na škole nám. 28 října, kde na ulici Traubova vzniklo osm nových učeben, mezi nimi pro výuku keramiky, přírodovědy, chemie a výuková kuchyňka, hudebna a dramatická učebna. Celý projekt stál 4.800.000 Kč. Základní a mateřská škola Křenová se může od nového školního roku chlubit novým důstojným prostorem pro šatny a učebnu keramiky, které vznikly sanací suterénu za téměř za 2.000.000 Kč včetně dotace 1.500.000 Kč. Na téže škole se také odstraňovala havárie kanalizace za 150.000 Kč. Rekonstrukce vstupu do budovy školy na Kotlářské včetně zpevněných ploch před školou stála 2.500.000 Kč. Dalších oprav se dočkala základní škola Horní a školní jídelna na Pellicově v celkové výši téměř jednoho milionu.

Městská část Brno-střed je zřizovatelem celkem 11 základních škol, 19 mateřských škol a 6 školních jídelen.

TZ_Na Brně střed začal nový školní rok

Důležité odkazy