30. dubna 2020

Na Brně-střed budou letos restaurační zahrádky bez poplatku

Městská část Brno-střed nebude letos vybírat místní poplatky za umístění restauračních zahrádek na veřejném prostranství. Radnice tak chce pomoci jejich provozovatelům, kteří se kvůli koronaviru dostali do obtížné situace a finančních problémů.

„V důsledku nouzového stavu a krizových opatření museli podnikatelé ze dne na den uzavřít své restaurace, kavárny, bary a další provozovny. Rada proto jednomyslně podpořila prominutí poplatku za zahrádky. Doufám, že i tato úleva provozovatelům pomůže opět jejich podniky otevřít,“ uvedl
Ing. arch. Vojtěch Mencl, starosta městské části Brno-střed.

Městská část Brno-střed na svém území ročně povolí přibližně 300 restauračních zahrádek. Odpuštění místního poplatku nezbavuje provozovatele povinnosti mít zahrádku řádně povolenou.
O povolení restaurační zahrádky si letos požádalo už zhruba 200 provozovatelů. K místnímu poplatku je potřeba se i nyní přihlásit, jeho faktická výše však bude nulová.

„Místní poplatek za restaurační zahrádky ročně přinese do rozpočtu městské části zhruba 5 milionů korun. Jsem rád, že nám město Brno bude tento příjem kompenzovat, protože opatření proti koronaviru se i nám citelně promítají do rozpočtu,“ doplnil Mencl.

Místní poplatek se hradí ve chvíli, kdy je zahrádka povolována. V případě, že jej podnikatel už uhradil, bude mu vrácen v plné výši.

Důležité odkazy