26. března 2024

Mladým lidem z dětských domovů pět let pomáhá projekt Symbios

Pomoci mladým lidem z dětských domovů se začleněním do dospělého života. Takový byl cíl brněnských vědců, když zahajovali projekt Symbios. Nyní inovativní sociální iniciativa založená na sdíleném bydlení studentů a mladých dospělých slaví pět let a má za sebou působivé výsledky.

Osudy Kateřiny Hanákové a Jakuba Nováka jsou si v mnohém podobné. Pochází z dětských domovů, prošli si složitými životními peripetiemi, aby se nakonec zapojili do projektu Symbios, kde našli nový domov. „Postavit se na vlastní nohy bez fungující rodiny je velmi složité. Projekt nám vytáhl doslova trn z paty, protože jsme prakticky neměli žádné zázemí a se spoustou věcí si nevěděli rady,“ shodují se oba mladí, kteří si díky Symbiosu dodělali maturitu, studují univerzitu a naučili se řešit různé životní situace.

Ročně z dětských domovů odejde až 800 mladých lidí a sto z nich vstupuje do samostatného života. Až 60 procent mladých podle výzkumů tento náročný přechod nezvládne. Končí ve vězení, potýkají se se závislostmi a mnohdy se ocitnou na ulici jako bezdomovci. Vědci z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity pro ohrožené mladé vymysleli unikátní projekt založený na sdíleném bydlení studentů vysokých škol a mladých z dětských domovů.

„Dáváme mladým lidem možnost ukotvit se v prostředí, ke kterému by jinak nalézali cestu jen obtížně. Studenti si uvědomí, kolik věcí získali ti šťastnější z nás automaticky a co vše potřebuje zvládnout člověk, který si prošel dětským domovem, aby v životě uspěl,“ popsal doc. Mgr. Bohuslav Binka, Ph.D. k projektu, v němž hrají klíčovou roli přítomní mentoři. Ti fungují jako průvodci v životě mladých. Pomáhají jim například při hledání práce, s žádostmi o příspěvky, s přihláškami na střední školu nebo slouží jako psychická podpora.

Celé úsilí akademiků by se neobešlo bez trvající podpory institucí. Například Masarykova univerzita projekt metodicky zaštiťuje a pravidelně podporuje. „Vznik projektu Symbios jsem pozoroval a podporoval zpovzdálí. Poté, co jsem se stal děkanem, v rámci možností, které jsme měli, jsem se snažil projektu všemožně vyjít vstříc. Mám radost, že se daří plnit jeho základní poslání, mám radost z každého, komu lidé v Symbiosu pomáhají usnadnit jeho nezaviněně obtížný vstup do dospělého života,“ uvedl docent Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity prof. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.

Mezi stálé podporovatele patří i město Brno. „Dlouhodobě podporujeme lidi v bytové nouzi, bez domova či sociálně vyloučené. Podpora města míří také k seniorům, hendikepovaným a dalším ohroženým skupinám, jako jsou právě mladí dospělí vycházející z dětských domovů. Jsem velmi rád, že tento projekt podporujeme a dělá mi radost, jakých dosahuje výsledků,“ sdělil JUDr. Robert Kerndl, náměstek primátorky města Brna.

Nejen město Brno má podíl na fungující iniciativě. Do projektu se od samého začátku zapojila městská část Brno-střed, která k tomuto účelu za necelých padesát milionů korun zrekonstruovala dům na Křenové ulici a poskytuje nájemníkům snížené nájemné. V celkem osmi bytech o dispozici 2+1 bydlí vždy student s mladým dospělým.

„Těší mě, že jsme stáli u počátku projektu Symbios a můžeme být jeho součástí. Pět let fungování projektu ukazuje, že dosahuje vynikajících výsledků. Mladí získávají vzdělání a zaměstnání. Jsem proto rád, že se můžeme na této iniciativě podílet a nadále podporovat mladé z dětských domovů při jejich cestě do běžného života,“ dodal starosta městské části Brno-střed Ing. arch. Vojtěch Mencl k projektu, který v roce 2021 ocenila i odborná komise v soutěži SozialMarie.

Symbios v číslech

  • Za pět let fungování bydlelo v bytovém domě na Křenové ulici a využilo podpory celkem osmnáct mladých dospělých
  • Průměrná doba bydlení mladého dospělého je přibližně tři roky
  • Z celkového počtu mladých dospělých dva aktuálně studují vysokou školu, dva studium ukončili nebo se chystají vykročit k maturitě
  • Tři mladí dospělí mají za sebou zkušenost s prací v zahraničí
  • Každý mladý dospělý, který díky projektu Symbios dokáže úspěšně vstoupit do samostatného života, ušetří státu přibližně dva miliony  korun

Důležité odkazy