8. ledna 2020

Mezi Výstavní a Veletržní jsou nová hřiště

Parková úprava ve vnitrobloku mezi ulicemi Výstavní a Veletržní na Starém Brně, upravené bezpečné dětské hřiště, sportoviště na míčové hry, nové cestičky a zeleň, to vše mohou místní obyvatelé konečně využívat. 

Zpracování návrhu úpravy vnitrobloku předcházelo v listopadu 2015 veřejné projednání s občany, kteří za jednu z hlavních hodnot území uvedli dětské hřiště, které již neodpovídalo kvalitativně ani bezpečnostně dnešním požadavkům. Dále pro ně byla důležitá zeď podél ulice Veletržní, která pomáhá odhlučnění od projíždějících tramvají a frekventované silnice. Jako námět uvedli doplnění prostoru například o hřiště na míčové hry, odpadkové koše a lavičky. Následovala architektonicko-urbanistická soutěž, ve které zvítězil návrh Ing. Zdenka Sendlera. Součástí architektonické soutěže byla i úprava části Mendlova náměstí. Realizace soutěže byla vzhledem k finanční náročnosti rozdělena do dvou etap. Část rekonstrukce na Mendlově náměstí proběhla v letech 2017 až 2018 a úprava vnitrobloku na ni navázala v roce 2019.

„Obyvatelé Starého Brna čekali na úpravy veřejných prostranství v této oblasti mnoho let. Doufám, že nově upravený vnitroblok jim bude dobře a dlouho sloužit, stejně jako parčík s kavárnou na Mendlově náměstí,“ doplnil Bc. Martin Landa, 1. místostarosta městské části Brno-střed, do jehož gesce spadá životní prostředí.    

Městská část Brno-střed při realizaci kladla důraz na pocitovou bezpečnost, bezbariérovost, provozní čistotu a bezproblémovou údržbu. Původní dětské hřiště prošlo zásadní úpravou. Herní prvky jsou umístěny v novém prostorovém schématu a jsou podloženy dopadovou plochou s litým pryžovým povrchem. Ze západní strany je dětské hřiště uzavřeno pergolou, která zajistí stín díky osazení popínavými rostlinami. Samotné dětské hřiště je také zastíněno.

Na dětské hřiště navazuje nové sportoviště na míčové hry s litým pryžovým povrchem a čtyři metry vysokým oplocením. Původně prázdný prostor mezi dvěma částmi odhlučňovací zdi byl doplněn novým plotem s posuvnou bránou kvůli obsluze. Do centrální části vnitrobloku vede nový středový chodník. Součástí úprav je i instalace laviček a odpadkových košů a sadové úpravy, byly zde vysázeny nové stromy, keře a drobné okrasné rostliny a na jaře zde bude obnoven trávník.

Náklady na rekonstrukci dosáhly zhruba 5,7 milionu korun a práce ve vnitrobloku byly ukončeny v prosinci 2019.

Důležité odkazy