10. února 2021

Městská část Brno-střed pokračuje v pomoci podnikatelům

Radnice Brno-střed připravuje poradenské centrum pro podnikatele s provozovnou v městské části Brno-střed, kde budou moci získat radu a pomoc s vyplňováním žádostí o podporu ze státních kompenzačních programů.

Zřízením centra radnice reaguje na velký počet dotazů a žádostí o pomoc s administrací a vyplňováním všech náležitostí, které je nutné zajistit pro úspěšné čerpání státní podpory těm, kteří nemohou provozovat své podnikání z důvodu pandemie covid-19. Například v loňském roce pracovníci radnice Brno-střed pomohli více než 300 podnikatelům podat žádosti o dotace na nájemné z programu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

„Vyplnění žádostí o dotace pro podnikatele je velmi složité a administrativně náročné. Víme od řady podnikatelů, obzvláště těch menších, že je pro ně téměř nemožné podat žádosti správně a včas, navíc samozřejmě nemají peníze na to, aby si zaplatili odborníka, který by za ně tyhle věci řešil. A my zde můžeme prostřednictvím našich vyškolených pracovníků bezplatně pomoci,“ upřesnil Ing. arch. Vojtěch Mencl, starosta městské části Brno-střed.

Předpokládáme, že centrum spustíme do 14 dnů. Pracovníci poradenského centra se aktuálně připravují, seznamují se s vládními programy, jejich možnostmi, typy formulářů, nutnými přílohami a postupy podání.

Městská část Brno-střed se snaží systematicky pomáhat podnikatelům v jejich nelehké situaci už od začátku pandemie covid-19. V květnu loňského roku prominula nájemcům nebytových prostor nájemné ve výši 50 % a v červnu poskytla slevu ve výši 30 % z nájemného tak, aby nájemci nebytových prostor mohli čerpat kompenzace z programu Covid – Nájemné I. Této možnosti využilo téměř 160 podnikatelů a městská část jim poskytla touto cestou pomoc ve výši 3,7 milionu korun. Dalších 3,9 milionu korun bylo odpuštěno ve slevách na nájemném. Splatnost nájemného byla dvakrát plošně odkládána. Téměř celoroční odpuštění místního poplatku za restaurační zahrádky přineslo provozovatelům v souhrnu úlevu ve výši 5 milionů korun.

V rámci druhé vlny pandemie Rada městské části Brno-střed odpustila místní poplatky za restaurační zahrádky zatím do března letošního roku, odložila splatnost nájemného u nebytových prostor za leden, únor a březen do 30. června letošního roku a další kroky pro pomoc podnikatelům ještě připravuje.

Důležité odkazy