14. března 2018

MČ Brno-střed přináší novinky o kultivaci veřejného prostoru u Tesca na Dornychu

Městská část Brno-střed stále pracuje na odstranění nepovolených stánků na veřejném prostranství za podchodem od nádraží, na které navazuje obchodní dům Tesco Dornych. A nový majitel zmíněné budovy se k těmto aktivitám také přidal.

V lednu 2018 byl odstraněn stánek, který zbýval jako poslední na levé straně při východu z podchodu. Provozovatelé deseti stánků po pravé straně východu z podchodu mají aktuálně požádáno o prodloužení doby trvání stavby a platnou nájemní smlouvu do konce roku 2018. Rada městské části Brno-střed proto požádala Odbor dopravy Magistrátu města Brna, aby tyto nájemní smlouvy již neprodlužoval, tedy aby oznámil provozovatelům stánků, a to v platném termínu dle smlouvy, že již nemá zájem na jejím prodloužení. Pokud by magistrát vyhověl žádosti městské části Brno-střed, měly by i tyto stánky být odstraněny ke konci letošního roku.

"Cílem našeho snažení je čisté, přehledné a legálně užívané veřejné prostranství, které nebude ostudou města. To se nám po letech přehlížení ze strany předchozích vedení města postupně daří naplňovat. Jsem moc rád, že ani novému majiteli budovy Tesco na Dornychu není okolí obchodního domu lhostejné a snaží se jej vylepšit", říká Svatopluk Bartík, člen Rady MČ Brno-střed, který je iniciátorem těchto aktivit.

Nový majitel budovy obchodního domu Tesco na Dornychu, česká developerská a investiční společnost Crestyl, projevila zásadní zájem o kultivaci veřejného prostranství kolem svého majetku. Její první snahy jsou na místě výrazně viditelné. Majitel nechal odstranit nevzhledné stánky proti vchodu do obchodního domu a připravuje studii využití daného prostoru podobným způsobem, avšak s důrazem na estetičnost, účelnost a vhodnost vzhledem k jejich umístění na veřejném prostoru. Management Crestylu také minulý týden zajistil zrušení nepovoleného prodeje kabelek a podobného zboží, které bylo umístěno na zdi nájezdu na horní terasu.

 Již loni byla také odstraněna nelegální zahrádka u kruhového stánku rychlého občerstvení vlevo pod eskalátory. Stavební úřad v této věci vedl řízení o odstranění stavby a provozovatel v jeho průběhu prostor vyklidil. Provozovateli kruhového stánku rychlého občerstvení byla, taktéž na podnět městské části Brno-střed, zaslána Magistrátem města Brna výpověď nájemní smlouvy. U stánku s grilovanými kuřaty aktuálně probíhá řízení Stavebního úřadu o odstranění stavby.

Na začátku roku 2016 bylo odstraněno celkem 24 prodejních stánků, poté v polovině roku 2016 bylo odstraněno dalších pět stánků. Většina stánkařů měla problémy buď s chybějícím povolením ke zvláštnímu užívání komunikace anebo s pronájmem místa, na které nebyla uzavřena platná nájemní smlouva nebo již vypršela. Některé stánky nebyly řádně zkolaudovány či jim časově vypršela kolaudace stavby na dobu dočasnou.

Důležité odkazy