18. dubna 2024

Matriční úřad přijímá občanky v mobilu

Návštěvníci Úřadu městské části Brno-střed se mohou prokázat aplikací eDoklady na dalším pracovišti. S občanským průkazem v mobilu lze vyrazit na Matriční úřad, kde elektronické občanky přijímají téměř o čtvrt roku dříve, než ukládá zákon.

Úřad nejlidnatější městské části Brna začal elektronické občanky poprvé akceptovat koncem ledna. Tehdy digitalizované průkazy s takřka ročním předstihem, než vyžaduje zákon, zavedl na Miniúřadu. V dubnu se pak přidal Matriční úřad, který se nachází na adrese Nádražní 4. Matriky mají podle časového harmonogramu Digitální a informační agentury přijímat aplikaci eDoklady od 1. července

„Osvědčilo se nám, že jsme dobrovolně a v předstihu přistoupili k projektu eDoklady. Služba funguje bez potíží a lidé si ji postupně osvojují. Není proto důvod, abychom elektronické doklady nerozšířili na dalších odborech. Nyní je možné se prokázat občanským průkazem v mobilu na Matričním úřadě, kde si návštěvníci vyřizují veškeré potřebné náležitosti k sňatkům, registrovanému partnerství či rodnému listu,“ řekla radní městské části Brno-střed Mgr. Jiřina Fischerová (ANO), do jejíž gesce spadá oblast občanských záležitostí a matriky.

K ověření občanského průkazu v mobilním telefonu slouží webová aplikace, prostřednictvím níž si pracovníci ověřují předložený doklad. Nadále platí, že příchozí mají možnost využívat i standardní plastovou občanku. Na příchod nové legislativy, která je spojená se zaváděním elektronických dokladů, připravuje úřad městské části postupně i další pracoviště. Občanské průkazy v mobilu budou územní samosprávné celky povinně̌ uznávat od 1. ledna příštího roku.

O Matričním úřadě
Matriční úřad se člení na dvě oddělení, oddělení matrika a oddělení zvláštní matrika. Oddělení matrika vede matriční knihy narození, manželství a úmrtí z celého území statutárního města Brna přibližně od roku 1900 do konce roku 2002. Od 1. ledna 2003 až dosud vede matriční knihy narození, manželství a úmrtí pro matriční obvod Brno-střed, tedy pro území městských částí Brno-střed, Bohunice, Starý Lískovec, Nový Lískovec, Kohoutovice a Bosonohy. Vede také knihy registrovaného partnerství. Zvláštní matrika je jediná v České republice a vede matriční knihy narození, manželství, registrovaného partnerství a úmrtí, do kterých se zapisují matriční události všech občanů České republiky, k nimž došlo v cizině.

 

 

Důležité odkazy