6. září 2018

Máme nová krátkodobá stání u školek a škol

Kiss+Ride a kotoučová stání u 12 mateřských a základních škol v městské části Brno-střed aktuálně zvyšují bezpečnost dětí a žáků při cestě do školek a škol. Rada městské části Brno-střed tyto dopravní úpravy schválila. Jejich vybudování požaduje už od roku 2016 a nyní jich je většina už zrealizovaná.

Významná většina školek a škol v městské části Brno-střed se nachází ve starších budovách a v centru města, kde je dlouhodobě problém zaparkovat. Děti a žáci docházející do školek a škol tak jsou denně vystavováni nebezpečným a kolizním dopravním situacím. Městská část Brno-střed navrhla Odboru dopravy Magistrátu města Brna řešení pro každou lokalitu, které se to týká, a také dlouhodobě vyvíjela tlak na vybudování těchto krátkodobých parkovacích míst.

Místo označené dopravní značkou Kiss+Ride (K+R) umožňuje zastavení pouze pro vystoupení nebo nastoupení, řidič se nemůže vzdálit od vozidla. Využívá se u základních škol, kde se předpokládá samostatnější chování dětí, které jsou schopny od auta přejít do školy samy. Obrátkové neboli kotoučové stání je určeno pro stání na dobu vyznačenou na dopravní značce, čas příjezdu řidič vyznačí na parkovacím kotouči za čelním sklem. Tento systém se využívá zejména u mateřských škol, kde je třeba dítě doprovodit až dovnitř.

V historickém centru města je pro ZŠ a MŠ Rašínova vyčleněno sedm sdružených míst K+R a zásobování na Jakubském náměstí s možností stání maximálně 10 minut. Po rekonstrukci Dominikánského náměstí budou ještě na ulici Veselá vyznačena další tři parkovací místa pro režim K+R. Po dohodě s vedením školy budou mít rodiče možnost zaregistrovat svá auta do systému rezidentního parkování pro určené ranní hodiny.

„Díky podnětům mnoha občanů a ředitelů škol jsme připravili konkrétní požadavky a trvali na jejich prioritní realizaci. Bezpečnost dětí je základ. Ten prostě musíme a chceme zajistit. Osobně jsem ráda za vyřešení velmi kolizních situací například na Mendlově náměstí a brzké vyřešení parkování pro ZŠ a MŠ Křídlovická. Třetím rokem pracujeme také na projektu Bezpečné cesty do škol, v rámci něhož se ptáme především dětí, kde se na cestě do školy necítí bezpečně. Jsou to pro nás velmi cenné impulsy,“ upřesnila Mgr. Jasna Flamiková, 3. místostarostka MČ Brno-střed, do jejíž gesce spadá doprava a životní prostředí.        

Úpravu K+R také získal Školský komplex na Mendlově náměstí, který má nyní k dispozici celkem deset stání v tomto režimu v uličce za budovou školy. Současně byl instalován zákaz zastavení na Pekařské ulici, a to hned za křižovatkou s Úvozem, kde velmi často docházelo k nebezpečným situacím právě díky autům rodičů, vozících děti do školy. Přímo před vstupem do MŠ Bayerova a pro Divadelní studio Marta slouží tři místa pro kotoučová stání. Kotoučová stání jsou také k dispozici na Pellicově pro MŠ Zdislava a Heuréka.

MŠ na Hlinkách mají vyhrazena dvě kotoučová stání na konci parkovacího pruhu ve směru od Mendlova náměstí. Pro MŠ Křenová slouží tři kotoučová stání na chodníku před školkou, MŠ Sovička na Drobného má dvě místa pro kotoučové stání. Krátkodobý systém stání mohou využívat rodiče u ZŠ Bakalovo nábřeží, kde bylo označeno celkem 15 parkovacích míst na ulici Polní značkou K+R. Pro ZŠ Husova a MŠ Pod Špilberkem na Údolní je označeno sedm míst pro kotoučové stání.

Rodiče dětí ze ZŠ a MŠ Kotlářská budou mít v nejbližších dnech k dispozici dvě stání K+R na ulici Sušilově a dvě stání K+R přibydou i na ulici Kounicově na chodníku naproti škole. Ta budou určena pro starší děti, protože je zde nutné přejít na světelně řízené křižovatce jeden přechod.

V září budou v době blokového čištění vyznačena tato místa také u ZŠ a MŠ Křídlovická a MŠ Nádvorní na ulici Křídlovické. Zde přibyde celkem 15 míst pro kotoučové stání.

Další úpravy se chystají i pro ZŠ a MŠ Úvoz na ulici Žižkova, pro MŠ Tučkova a Divadlo Polárka, pro MŠ Údolní v rámci rekonstrukce Údolní. Pro ZŠ Antonínská bude realizováno krátkodobé stání na ulici Botanické spolu se stavebními úpravami předprostoru školy.

„Jako rodič jsem každé ráno spolu s ostatními zažíval nemožnost bezpečně zaparkovat a odvézt děti do školky nebo do školy, což pro mě bylo zásadním impulsem, abychom situaci z úrovně městské části začali intenzivně řešit. Jsem rád za místa, kde už máme problém vyřešený, a doufám, že jej vyřešíme všude. Podle vlastní zkušenosti vidím, že to jde a funguje,“ dodal Ing. Martin Schwab, 4. místostarosta MČ Brno-střed, který se o realizaci krátkodobých stání také velmi zasadil.

Důležité odkazy