7. května 2020

Je rozhodnuto, Brno-střed promine nájmy nebytových prostor

Zastupitelstvo městské části Brno-střed na svém včerejším zasedání podpořilo návrh rady městské části a schválilo prominutí nájmů provozovatelům stravovacích služeb, maloobchodního prodeje a dalších služeb dotčených vyhlášením nouzového stavu a krizových opatření vlády souvisejících s prevencí šíření nákazy COVID-19.

Kompenzace se bude týkat podniků, které byly nuceny na základě krizových a mimořádných opatření přerušit nebo výrazně omezit provozování stravovacích služeb, maloobchodního prodeje a poskytování služeb v domech svěřených městské části Brno-střed. Nájemné se bude promíjet na základě konkrétních žádostí a týkat se bude období od 13. března až do dne, kdy formálně skončí úplné nebo výrazné omezení činnosti konkrétní provozovny.

„Rada městské části navrhla a zastupitelstvo schválilo prominutí nájemného u nebytových prostor v domech jí svěřených, a to ve výši rozdílu mezi případnou kompenzací ze strany státu a zbývající částkou nájemného za toto období. Žadatelé si pouze vyplní jednoduchý formulář, nechceme je trápit žádnými administrativními složitostmi,“ upřesnil starosta městské části Brno-střed Ing. arch. Vojtěch Mencl.  

Nájemci nebytových prostor si mohou o prominutí požádat již nyní, a to prostřednictvím jednoduchého formuláře, který je k dispozici na webu radnice v sekci Pronájem bytů a nebytových prostor. Vyčíslení výše prominutí nájemného bude provedeno nejpozději do 30. listopadu 2020.

„Podpora podnikatelů je v dnešních dnech velmi důležitá. Vnímám jejich obtížnou situaci a věřím, že jim odpuštěním nájmu můžeme hodně pomoci. Aktuálně mají také až do konce července odloženou splatnost nájemného,“ doplnil Mencl.

Odkaz na formulář na webových stránkách: http://www.brno-stred.cz/zadost-o-odpusteni-najmu-nebytovych-prostor-z-duvodu

 

Důležité odkazy