7. prosince 2016

Intenzivní úklid přednádražního prostoru zahájen

1. prosince 2016 byl zahájen intenzivnější úklid prostor přednádraží a ulic Nádražní a Benešova. Intenzivní čištění podle nové koncepce probíhá 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu, bez rozlišení na dny pracovní, sváteční a roční období, ručně i strojově, horkou vodou i párou. Iniciátory řešení dlouhodobě neuspokojivého stavu tohoto veřejného prostranství jsou město Brno společně s městskou policií, městskou částí Brno-střed a dalšími institucemi. Po týdnu od zahájení úklidu se dnes na hlavním nádraží konalo krátké setkání představitelů těchto institucí.

„Chtěl bych poděkovat všem, kteří od letošního léta spojili své síly a úklid tohoto místa začali společně intenzivněji řešit. Postupně budou jistě výsledky této práce čím dál více vidět. Už dnes například díky lepšímu čištění dlažby vynikl znak Brna před vstupem do nádražní budovy, kterého si dosud téměř nikdo neměl šanci všimnout. Věřím, že díky naší společné snaze se zde obyvatelé i návštěvníci města začnou postupně cítit lépe,“ zhodnotil primátor města Brna Petr Vokřál, který jednání o úklidu prostor kolem nádraží letos v srpnu inicioval spolu s ředitelem Městské policie Brno Bohumilem Šimkem.

„Je dobře, že se myšlenka intenzivnějšího úklidu a celkové kultivace prostoru brněnského nádraží posunula od slov k činům. Byl jsem s panem primátorem u toho prvotního nápadu, tehdy ještě ve funkci ředitele Městské policie Brno. Jsem rád za dnešní pozvání a jsem opravdu mile překvapen dosavadními výsledky,“ uvedl současný hejtman Jihomoravského kraje Bohumil Šimek.

Magistrát města Brna poskytl na provoz úklidu celkem 13 milionů korun. Městská část Brno-střed navrhla koncepci úklidu a koordinuje jej. Na celé akci spolupracují také Městská policie Brno, DPMB, Technické sítě Brno a další. 

Úklid provádí společnost AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o., měsíční náklady na úklid jsou 1 028 500 korun. Úklid probíhá podle následujícího harmonogramu:

  • strojní úklid probíhá od 4.00 hodin do 22.00 hodin
  • ruční úklid probíhá nepřetržitě
  • dle potřeby je používáno zametací vozidlo, kropící vozidlo, stroj na horkou vodu (páru).

Pokud teploty padnou pod nulu, nelze provádět strojní čištění, jelikož všechny stroje musí používat vodu. Ruční čištění se provádí neustále. Horkou vodou se čistí chodníky a komunikace v místech znečištění od moči, skvrn (jídlo, pití), exkrementů apod. Zázemí firmy je přímo v místě provádění úklidu, parkuje zde technika a jsou zde uloženy všechny další úklidové prostředky. Mají tady zázemí také pracovníci úklidu. Díky tomuto zázemí přímo na nádraží může AVE řešit úklid operativně, v řádech minut.

„Už po týdnu intenzivního úklidu můžeme vidět výrazné výsledky, za což jsem rád. Čistota je jedním z významných prvků přispívajících nejen k pohodlí obyvatel, ale také k utváření celkového pocitu bezpečí v oblasti kolem nádraží a mnoho let tady chyběla. A jak je vidět, letitý problém měl takto jednoduché řešení. Věřím, že díky zintenzivnění úklidu a také poté, co přibudou na nádraží nové lavičky a veřejné toalety, bude tento prostor konečně důstojnou bránou do centra Brna,“ hodnotí situaci na místě starosta městské části Brno-střed, Martin Landa.

Městská část Brno-střed v rámci koncepce úklidu připravuje další kroky ke komfortnosti přednádražního prostoru. Je to například chystaná obměna laviček, které jsou navrženy v provedení tzv. „antivandal“ z trvanlivého materiálu (kovové), umožňujícího snadný a častý úklid, a navíc které nejsou vhodné k ležení. Náklady na tuto obměnu budou činit přibližně 1,1 milionu korun.

Součástí koncepce je také vybudování a provoz veřejných toalet v domě na Nádražní 4. Toalety budou mít samostatný vstup mimo vchod pro obyvatele domu. Budou mít bezbariérový přístup a na místě bude k dispozici také přebalovací pult. Fungovat by měly v nepřetržitém provozu 24 hodin denně, měly by být pod neustálým dohledem a se zajištěním úklidu. Odhadované náklady na zřízení veřejných toalet činí zhruba 4,3 milionu korun, přičemž provozní náklady se předpokládají kolem 1,3 milionu korun ročně.

Na okolí hlavního nádraží se ve větší míře zaměřila i Městská policie Brno, která je zde od září přítomna nepřetržitě 24 hodin denně a efekt tohoto opatření už se projevil. „Po několika měsících nepřetržité přítomnosti lze vysledovat pokles počtu přestupků, které zde řešíme,“ zhodnotil 1. náměstek ředitele Městské policie Brno Luboš Oprchal.


V současné době se na službách zabezpečujících čištění, vzhledu a funkčnosti výše uvedeného veřejného prostranství, podílí následující subjekty:
MČ Brno-střed kromě nově zavedeného intenzivního úklidu zabezpečuje čistotu většiny komunikačních ploch vč. svozu veškerých odpadkových košů tj. i na ostrůvcích MHD a dále údržbu travnatých „ostrůvků“ veřejné zeleně nad viaduktem Benešova-Koliště-Křenová (jedná se zejména o noční strojní čištění s ručním dočištěním, svoz odp. košů v četnosti až 3x denně Po-Ne (dodavatel AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.), denní úklid veřejně prospěšnými pracovníky /VPP/ Po-Pá). Dále zabezpečuje chemické čištění rohů u vstupu do budovy hlavního vlakového nádraží (dodavatel Clarima, s. r.o.; pro České dráhy s.p. čistí vnitřní prostory nádražní budovy). MČ Brno-střed rovněž zabezpečuje instalaci a údržbu (opravy, nátěry) mobiliáře v podobě laviček, které se v uvedeném prostoru nacházejí.
Dopravní podnik města Brna a.s. má v kompetenci zabezpečení čistoty nástupních ostrůvků MHD
a nástupního ostrůvku autobusového nádraží krytého skořepinou, zde vč. svozu tam umístěných odpadových košů, dále má v kompetenci zabezpečení čistoty prostoru kolejiště.
euroAWK, s.r.o. má v kompetenci přístřešky MHD a samostatně stojící vitríny, konkrétně jejich instalaci, zasklívání a 1x měsíčně mytí.
Brněnské komunikace a.s. jsou provozovatelem veřejných toalet v podchodu pod MHD, dále pak provádí pokosy, jarní a podzimní výhrab silniční vegetace podél autobusového nádraží Benešova.
Veřejná zeleň města Brna a.s. má v kompetenci stromořadí či solitéry stromů.

TZ - Intenzivní úklid přednádražního prostoru zahájen

Důležité odkazy