16. května 2018

Galerie schody na radnici

Radnice městské části Brno-střed poskytla prostor, takzvanou Galerii schody, pro výstavu semestrální práce studentů Fakulty architektury VUT Brno. Jedná se o rozsáhlý prostorový model Kraví hory, upravený podle vizí a představ studentů

Model představuje výsledek vyhledání a prověření volných míst v urbanistické struktuře, jejichž „přepsáním“ lze stanovit její novou podobu a v souladu s novou koncepcí následně navrhnout dílčí stavební intervence v dané lokalitě – najít vhodnou strategii potenciálního rozvoje území.

„Dlouhodobě se snažíme podporovat studenty a spolupracovat s brněnskými univerzitami, máme uzavřenu například Rámcovou dohodu o spolupráci MČ Brno-střed a Fakulty architektury VUT v Brně. Jednou z cest je právě třeba nabídka prostoru, kde by si mohli vystavit své práce týkající se Brna-střed a ukázat je široké veřejnosti. Už loni jsme poskytli nádvoří radnice pro tři metry vysokou a čtyři a půl metru dlouhou multifunkční konstrukci, sloužící jako lavička i přístřešek, říkali jsme jí drak. S projektem tenkrát přišli studenti čtvrtého ročníku Fakulty architektury VUT v Brně v rámci experimentálního ateliéru. A nyní vystavujeme model Kraví hory, kde studenti prezentují představu možného parku na Kraví hoře a přiléhající zástavbu. Mám z této spolupráce velikou radost, říká Ing. arch. Petr Bořecký, člen Rady MČ Brno-střed pro výstavbu a územní rozvoj.

Panel o velikosti 4 x 4 metry je zavěšen v prvním patře hlavní budovy radnice městské části Brno-střed, Dominikánská 2, a je v průběhu dne volně přístupný veřejnosti. Součástí semestrální práce a výstavy na radnici je také obsáhlá kniha, věnující se podrobně konceptu, prostorovému rozvržení, dopravnímu řešení, historii místa, a dále zde každý student popisuje návrhy a koncepce jednotlivých míst a budov, které upravoval nebo zcela nově umísťoval.

Vedoucími práce byli Ing. arch. Vítězslav Nový a Ing. arch. Michal Palaščák.

„Studenti měli za úkol zamyslet se nad lokalitou Kraví hory, zajímavým územím s velkým podílem pro veřejnost neprostupných ploch zahrad a skladů Dílčími zásahy tak definovali nový park na vrcholu a navrhli ucelenou vizi pro celý kopec. Jako studenti můžou přistoupit k zadání volněji a nabídnout nový neortodoxní přístup k řešení zadání. Velmi nám pomohla podpora městské části, ať už při tvorbě zadání, konzultacích v rámci kritik, či presentací v prostorách radnice. Taková spolupráce je velmi přínosná pro obě strany a doufám, že si něco podobného opět zopakujeme,“   hodnotí práci studentů i spolupráci s radnicí Ing. arch. Michal Palaščák.

Na semestrální práci se podíleli Bc. Karolina Burešová, Bc. Jakub Czapek, Alžběta Čechová, Bc. Lukáš Darda, Zuzana Kropšová, Veronika Muzikářová, Alena Nekolná, Arnošt Pchálek, Adéla Šoborová, Bc. Ondřej Vik a Eliška Zobačová.

„Kraví hora má v sobě obrovský potenciál. Nachází se téměř v centru Brna, poskytuje spoustu možností pro trávení volného času a nabízí krásné výhledy na celou střešní krajinu města. V současné době je však zacpána prostory zahrádkářských kolonií ohraničených ploty. Oblast tak neslouží veřejnosti, ale jen některým zahrádkářům. Svými návrhy jsme chtěli Kraví horu co nejvíce otevřít veřejnosti a zdůraznit kvality oblasti. Což se nám dle mého názoru podařilo. Dnes perfektně fungující park na vrcholu Kraví hory jsme rozšířili a vymezili jej zástavbou, která nepřekáží, ale jasně park uzavírá. Jednotlivé návrhy pak respektují výše uvedený koncept a jsou ušity na míru danému pozemku. V mém návrhu jsem se snažila propojit lokalitu Kraví hory s ulicí Úvoz, která nyní v řešeném úseku není ulicí příjemnou pro člověka, ale slouží spíše jako koridor pro dopravu. Propojením těchto dvou různých výškových úrovní a vytvořením důstojného vstupu vznikne nový přístup pro pěší na Kraví horu. Tento vstup zajistí pohyb lidí a hora se stane dostupnější a ulice Úvoz živější“, popisuje studentskou práci Adéla Šoborová.

Důležité odkazy