21. února 2023

Dopravní uzel v novém. Práce na Mendlově náměstí skončily

Po dlouhodobé rekonstrukci se lidem otvírá Mendlovo náměstí v novém. Řada změn čeká například cestující městskou hromadnou dopravou. Některé zastávky se totiž přesunuly, jiné prošly úpravou. Novinkou je například posunutí zastávky tramvaje linky 1 blíže směrem k výstavišti, což umožňuje udělat ji bezbariérovou. Nepřehlédnutelná je také plastika Hrachovina, která zdobí centrální plochu náměstí.

„Práce začaly v létě 2021. Od té doby se zde vystřídalo několik společností, které rekonstruovaly své sítě. Brněnské vodárny a kanalizace vyměnily bezmála 200 metrů kanalizační stoky, výměna čekala i vodovod. Pracovali tady také plynaři. Teplárny Brno převedly parovody na horkovody. Významné změny se dočkala koncepce městské hromadné dopravy a celkové vzezření náměstí. Věřím, že tato úprava, která zároveň poskytuje prostor pro budoucí rozsáhlejší přeměnu náměstí, udělala z tohoto významného přestupního uzlu prostor, který bude funkční a příjemný,“ uvedla primátorka města Markéta Vaňková.

Vedle prací na inženýrských sítích prošla značnou změnou i městská hromadná doprava. „Trolejbusové linky ve směru z Hlinek nově jedou po ulici Veletržní. Trolejbusy tak z Hlinek odbočují pod tramvajový most nazývaný brněnský Caracas a pokračují kolem letohrádku Mitrovských. V opačném směru jedou trolejbusy tak jako doposud přes Hlinky. Stejně jsou vedeny i autobusové linky 44 a 84 a regionální spoje. Pro ty vznikla nová zastávka u Albertu. To těmto spojům, které odbočují vlevo do Křížové, umožní plynulejší průjezd. Zastávky jsou navíc bezbariérové. Aby mohla být bez bariér i zastávka linky 1 ve směru do Pisárek, bylo nutné ji posunout blíže k výstavišti,“ řekl radní pro oblast dopravy Petr Kratochvíl. Doposud tramvaje zastavovaly v zatáčce, což komplikovalo výhled řidičů dlouhých vozů MHD i nastupování cestujících.

Nové je i rozložení zeleně. „Přibylo 30 nových stromů, které budou časem poskytovat stín. Vznikl zde tzv. urbanforest, který pomůže vytvořit z náměstí zelenější prostor. V oblasti tramvajové smyčky se připravuje výsadba lučních travin. Nový je také mobiliář. Například přístřešky, které – až to klimatické podmínky dovolí – dostanou zelené střechy, nebo lavičky. Dominantou náměstí je pak socha Jaromíra Garguláka s názvem Hrachovina, která odkazuje na Gregora Johanna Mendela. Ten žil a pracoval v blízkém opatství. Celkově vznikl funkční prostor, kde lidé mohou počkat na svůj spoj, pohodlně přestoupit z jedné linky na druhou a pohybovat se zde bez bariér,“ popsal radní pro územní plánování Petr Bořecký. Kromě uvedených prací se také udělaly nové povrchy.

Práce byly původně plánované do léta 2022. V jejich průběhu ale vyvstaly nepředvídatelné okolnosti, které zapříčinily opoždění původně plánovaného termínu dokončení. Jednalo se například o zajištění speciální červené žuly. Ta měla být dovezena z Ukrajiny, plány však zhatil vpád ruských vojsk do této země. Následně se musela najít jiná varianta a využily se zdroje ve Švédsku. „Jednalo se o náročný projekt, protože veškeré práce probíhaly za provozu, ať už hovoříme o městské hromadné dopravě nebo autech. To nebylo jednoduché. Vše jsme pravidelně konzultovali se zhotoviteli a snažili jsme se práce přizpůsobit tak, aby obyvatele města omezovaly co nejméně,“ dodal náměstek primátorky René Černý.

Práce vyšly přibližně na 200 milionů korun. Na projektu zaštiťovaném Odborem investičním Magistrátu města Brna spolupracovaly Brněnské vodárny a kanalizace, Teplárny Brno, Brněnské komunikace, Dopravní podnik města Brna, plynaři společnosti GasNet, projektanti z PK Ossendorf, Aquatis a architekti Chybík, Krištof a Palaščák.

Informace k soše Hrachovina najdete v samostatné tiskové zprávě.

Zdroj: Magistrát města Brna 

Důležité odkazy