4. listopadu 2013

Do školek v městské části Brno-střed nastoupilo 657 nových dětí

Školky v největší městské části tak přijaly takřka 76% přihlášených dětí, což je nejvíc v rámci celého Brna. Přijato bylo navíc 111 dětí mimobrněnských a z jiných brněnských městských částí. I přesto radnice Brno-střed chystá další navýšení kapacit v mateřských školách na příští rok.

„Brno-střed bylo na začátku roku kritizováno, že má zásadně nedostatečné kapacity pro děti ve svých předškolních zařízeních. Statistiky po vyhodnocení přijímacího řízení ke konci září však ukazují opak," uvedl starosta městské části Brno-střed Mgr. Libor Šťástka.

Z celkového počtu 866 přihlášených dětí do mateřských škol na Brně-střed bylo přijato 657 dětí. Přihlášených dětí bydlících v městské části Brno-střed pak bylo 686, 546 z nich bylo přijato. Celkový počet nepřijatých dětí z Brna-střed (140) byl výrazně ovlivněn přijetím dětí z jiných městských částí či dětí nebydlících v Brně (111). Z uvedeného plyne, že Brno-střed se významně podílí na uspokojení rodičů dětí s trvalým pobytem v jiných městských částech.

„Do našich školek se logicky snaží umístit děti i rodiče, kteří bydlí v jiných částech Brna, ale do centra města dojíždějí nebo zde pracují. A je pro ně výhodnější umístit svou ratolest do školky na Brno-střed," upřesnil starosta Šťástka.

Mnoho z těchto dětí nemůže zařízení odmítnout, protože zákon ředitelkám školek ukládá povinnost tzv. „předškoláky“ přijmout. Největší městská část tak letos přijala 111 dětí s bydlištěm mimo Brno-střed, což je 13% ze všech přijatých dětí.

„Jsem rád, že můžeme městu a ostatním městským částem našimi kapacitami ve školkách pomoci, na druhou stranu se však tato skutečnost projeví v tom, že zatím nejsme schopni přijmout všechny žadatele z naší městské části," konstatoval Libor Šťástka. „Pro příští rok tak budeme hledat možnost navýšení volných míst ve školkách pro dalších 50 až 60 dětí," doplnil starosta.  

Již nyní se připravuje projekt tzv. kontejnerové školky při ulici Křídlovická, která by měla uvedenou kapacitu zajistit. Výhodou tohoto řešení je pak možnost využití takového objektu pro jiné účely v době, kdy kapacity v tradičních školkách budou s ohledem na demografický vývoj a očekávaný menší počet dětí v budoucnu dostačující.

Z uvedených statistik je důležité také srovnání počtu přihlášených dětí ve věku 3–6 let s bydlištěm v MČ Brno-střed (548) a celkového počtu přijatých dětí v městské části (546), což vyvrací spekulace uváděné na jaře tohoto roku v některých brněnských médiích, že rodiče nemají v Brně šanci umístit do školky tříleté děti.

 

CELKEM

Děti z MČ Brno-střed

počet přihlášených dětí

866

686

šestileté a starší

22

19

pětileté

98

83

čtyřleté

257

204

tříleté do 1. 9.

320

242

počet dětí ve věku 3–6 let

697

548

tříleté po 1. 9.

109

85

dvouleté

60

53

roční

0

0

počet dětí ve věku do 3 let

169

138

 

 

 

počty přijatých dětí k 30. 9.

657

546

pětileté, šestileté a starší

120

99

čtyřleté

160

145

tříleté

319

261

počet přijatých dětí 3–6 let

599

505

do 3 let

58

41

počet nepřijatých dětí

209

140

Počet přihlášených z jiných městských částí: 140
Počet přihlášených mimobrněnských dětí: 40
Počet přijatých dětí z jiných městských částí: 86
Počet přijatých dětí mimobrněnských: 25
Počet nepřijatých dětí z jiných městských částí: 54
Počet nepřijatých dětí mimobrněnských: 15

 

TZ-Do školek v MČ Brno-střed nastoupilo 657 nových dětí

Důležité odkazy