6. ledna 2023

Darované kelímky přinesly krásné téměř tři miliony korun pro potřebné

K adventnímu času neodmyslitelně patří pomoc bližním, charita a dobré skutky. Brňané i návštěvníci města letos ukázali, že mají srdce otevřená – jednoznačně to potvrdil první ročník jedinečného dobročinného projektu Daruj Kelímek. Takřka tři miliony korun za vybrané kelímky nyní putují k 18 neziskovým organizacím. Symbolické šeky s vybranými částkami si 6. ledna v 13.00 hodin na Moravském náměstí u Jošta převzali všichni zástupci zúčastněných organizací. Kromě darování kelímků mohli lidé přispívat i na transparentní účet.

Projekt vymysleli a spolek Daruj Kelímek založili tři tradiční prodejci nápojů z vánočních trhů Ondřej Šibřina, Adam Vodička a Ondřej Reich. Na realizaci se dále podílela městská část Brno-střed a TIC BRNO. Cílem organizátorů bylo poskytnout návštěvníkům brněnských adventních trhů prostor pro darování a pomoc charitativním organizacím. Princip projektu je velmi jednoduchý, funguje na základě systému vratných kelímků. Lidé se mohli rozhodnout, zda po dopití nápoje kelímek vrátí a zálohu 50 korun si vezmou zpět, nebo ji věnují jednomu z osmnácti vybraných charitativních záměrů. „Jsme nadšení z výsledků sbírky. Moc bych si přál, aby se z darování kelímků stala nová brněnská tradice. Necelé tři miliony v prvním ročníku jsou skvělý výsledek a věřím, že je velká šance, aby se z toho tradice stala,” uvedl za autory nápadu Ondřej Šibřina.

Stánky, na kterých mohli lidé od 25. listopadu kelímek darovat, byly k dispozici na Zelném trhu, náměstí Svobody a na Moravském náměstí. Městská část Brno-střed poskytla právní podporu při přípravě projektu, zajistila stánky a také jejich provoz. „Vypadá to, že se nám podařilo najít cestu, díky které darují i lidé, kteří běžně mezi dárce nepatří. Za neméně důležitý přínos akce považuji i to, že se velká část veřejnosti seznámila s aktivitami 18 dobročinných organizací. Věřil jsem, že lidé mají srdce na pravém místě, a to se potvrdilo. Za zmínku určitě stojí i příspěvek na transparentní účet od žáků ze základní školy z Pohořelic, je moc pěkné, že k pomoci bližním jsou vedeny i děti,” za městskou část Brno-střed zhodnotil projekt tajemník Petr Štika.

Do každodenního provozu tří stánků pro výběr kelímků se zapojilo téměř 70 dobrovolníků a brigádníků, kteří odpracovali více než 1400 hodin. Vybralo se celkem více než 57 000 kelímků a celková vybraná částka včetně příspěvků na transparentní účet dosáhla 2 856 750 korun. Nejštědřejším dnem adventních trhů byla sobota 17. prosince, kdy návštěvníci trhů darovali prostřednictvím kelímků 190 300 korun.

Organizátoři i partneři věří, že z jedinečného charitativního záměru vytvoří další tradici a neodmyslitelnou součást Brněnských Vánoc. Nebrání se ani myšlence stát se inspirací pro ostatní. „Brno bylo prvním městem u nás, které zavedlo vratný systém obalů na vánočních trzích. Projekt Daruj Kelímek je jeho velmi smysluplným rozšířením a jsem ráda, že jsme jeho součástí. Dobročinnost a pomoc potřebným jsou součástí Brněnských Vánoc, které jsou oblíbenou a masově navštěvovanou akcí, a mohou tak pomáhat opravdu významně,“ shrnula Jana Janulíková, ředitelka TIC BRNO.

Projekt fungoval díky dobré spolupráci a vzájemnému sepjetí lidí, které o Vánocích baví rozdávat radost. „Rádi bychom poděkovali zapojeným partnerům, bez nichž by nemohlo dojít k hladkému průběhu celé akce. Ať již vedení městské části Brno-střed, které zajistilo provozní záležitosti, TIC BRNO, které pomohlo s marketingem, dodavateli vratného systému NICKNACK, agentuře PROMOPLANET, dodavateli pokladního systému Dotykačka či autorizovanému prodejci vozů Ford CARent,” doplnil za spolek Daruj Kelímek Adam Vodička.

Všem dárcům patří velký dík. 100 % vybraných peněz bude rozděleno charitativním organizacím. Kolik se podařilo vybrat na jednotlivé charitativní organizace i odkaz na transparentní bankovní účet spolku Daruj Kelímek najdete na darujkelimek.cz.

Zúčastněné organizace hodnotí první ročník projektu Daruj Kelímek velmi pozitivně:
Sylva Richterová, ředitelka Nadačního fondu dětské onkologie KRTEK:
„Jsme moc rádi, že máme možnost být součástí této krásné akce. Vybraná částka je neuvěřitelná! Děkujeme všem dárcům, organizátorům, sponzorům a podporovatelům "Kelímku", že nám pomáháte pomáhat. Vybrané finance použijeme na asistenci a doučování onkologicky léčených dětí. Během aktivní i udržovací léčby je třeba zajistit vzdělávání dítěte, výuka se však musí přizpůsobit jeho aktuálnímu zdravotnímu a psychickému stavu.“

MUDr. Josef Drbal, ředitel, Hospic sv. Alžběty o. p. s.:
„Jsem překvapen, s jakou pozitivní odezvou se sbírka setkala. I v této ne zrovna jednoduché ekonomické době je tu takové množství lidí, kteří mají vnímavé srdce k potřebám druhých, dokáží vidět utrpení kolem sebe a přispívají na aktivity k jeho zmírnění. To je dobrá vizitka naší společnosti. V našem hospici pečujeme o nevyléčitelně nemocné v závěru jejich života. Finanční prostředky vybrané pro Hospic sv. Alžběty budou směřovat na vybavení rozlučkové místnosti pro důstojné rozloučení rodiny se svými bližními.”

Barbora Kubová za Domov pro mne, z. s.:
„Moc nás těší vidět, že jsou lidé i v téhle finančně nelehké době stále štědří a myslí na druhé. Děkujeme dárcům i organizátorům kelímku. Z vybrané částky budeme financovat zájmové kroužky pro děti s mentálním nebo kombinovaným postižením, které organizujeme již několik let. Děti mají díky kroužkům možnost rozvíjet svoje dovednosti při oblíbených činnostech a učí se spolupracovat. Aktivity přizpůsobujeme dětem s těžším postižením, u kterých je zapojení do běžného kroužku jen velmi obtížné.“

Ing. Tereza Žižková, ředitelka, Rezekvítek, z. s.:
„Překvapilo nás obrovské zapojení veřejnosti do této sbírky. Je skvělé, že lidé dokázali darovat, ačkoliv mnozí se musí sami uskromnit. Vybraná částka znamená velký přínos pro náš v současné době dosti napjatý rozpočet. Prostředky použijeme na péči o více než dvacet chráněných území a vzácných lokalit na Brněnsku. Pomohou nám pokračovat v našem třicetiletém úsilí o zachování ohrožených rostlinných i živočišných druhů. Konkrétně to znamená sečení stepních lokalit, redukce dřevin, likvidaci invazních rostlin, výsadbu dřevin, budování žabích zátarasů u silnic, a další.”

Lenka Němcová, předsedkyně, Charitativní kočičí spolek Kryšpín, z. s.:
„Finanční dar je velkým přínosem – zvlášť u zvířecích spolků je velmi důležitý, neboť útulky, na rozdíl od jiných neziskovek, nemají většinou jiné zdroje financování než od soukromých dárců a podobných projektů (na provoz jim nepřispívá stát, obce ani EU, provozují je dobrovolníci). Pro mě osobně byl stejně důležitý průběh projektu, protože darování kelímku dělalo lidem radost a z trhů si odnášeli dobrý pocit. Jedna kočkařka nám dokonce napsala, že darování kelímku je pro ni skoro větší radostí než samotný svařák.”

Seznam charitativních organizací, které byly podpořeny:
Dům pro Julii, z. ú., Nadační fond dětské onkologie KRTEK, DNES POMÁHÁM, z. s., Ukrajinská iniciativa jižní Moravy z. s., Ženský vzdělávací ústav Brno, z. ú. (VESNA), Mary's Meals Česká republika z. s., RadoVan, z. s., Domov pro mne, z. s., Nadační fond Emil, Hospic sv. Alžběty o. p. s., Generace Care z. ú., Diakonie ČCE - středisko v Brně, Nadace Partnerství, Nadace Veronica, Rezekvítek, z. s., Charitativní kočičí spolek Kryšpín, z. s., Dejte nám šanci, z. s., Brněnský Max - domov pro kočky, z. s.

Důležité odkazy