23. června 2020

Chcete vědět, jak bude jednou vypadat Žlutý kopec?

Městská část Brno-střed připravila výstavu šesti návrhů, které se účastnily urbanisticko-architektonické užší jednofázové soutěže na budoucí zástavbu Žlutého kopce na Starém Brně. Vidět ji můžete v Místodržitelském paláci na Moravském náměstí až do 5. července.

Lokalita o velikosti zhruba 50 hektarů, kterou soutěž řešila, je vymezena z východu ulicí Trýbovou a na západní straně zástavbou při ulici Vinařská. Jedná se o strmý svah dopravně poměrně složitě obsloužitelný a možná právě z tohoto důvodu dosud nezastavěný. Reliéf terénu je při ulici Úvoz přetvořen stupňovitými terasami. Ty vznikly odtěžením zeminy pro cihelnu, která zde dříve stávala.

Soutěžní návrhy předložilo celkem šest účastníků architektonické soutěže a byly hodnoceny jako anonymní. Odborná porota pod vedením doc. Ing. arch. Jiřího Oplatka vyhodnotila vítězné pořadí takto:

1. místo: architektonická kancelář EA architekti s.r.o.

Autoři: Ing. arch. Zdeněk Eichler a Ing. arch. Eva Eichlerová
Spoluautor: Ing. arch. Přemysl Valový
Spolupráce: Ing. arch. Veronika Dočekalová, Ing. arch. Vojtěch Marek, Ing. Věra Handlová
Dopravní řešení: Ing. Petr Soldán, atelier DPK

Odborná porota mimo jiné ocenila, že vítězný návrh obsahuje přiměřenou intenzitu zástavby, jejíž měřítko navazuje na kontext Žlutého kopce a vhodně definuje rozvojové plochy pro Masarykův onkologický ústav. Navržený park je situován na městských pozemcích a vhodným způsobem propojuje Mendlovo a Vaňkovo náměstí. Pivovarská Kréta na terénní vyvýšenině je akcentována salou terrenou, která současně propůjčuje parku identitu. Komunikace propojující ulice Tvrdého a Lipovou umožňuje vedení linky veřejné dopravy. Navržená zástavba je napojena vhodným počtem pěších tras na ulici Hlinky, což slibuje její oživení a současně dobrou dostupnost.

2. místo: architektonický ateliér P. P. Architects s.r.o.

Autor: Ing. arch. Pavel Pekár, Ing. arch. Martina Holubová, Ing. Marek Holán, Bc. Ada Hermanová
Spoluautor: Ing. arch. Jan Procházka, Ing. arch. Lucie Čechová, Bc. Monika Mozolová, Bc. Lucie Nováková

3. místo: sdružení architektů ŽÁLSKÝ ARCHITEKTI

Autor: Ing. arch. MgA. Jan Žálský, Ing. arch. Aneta Žvaková, MgA. Tomáš Nováček, MgA. Vojtěch Tecl
Spoluautor: Tereza Nováková, Zuzana Včeláková, Jakub Cibula

Dalším tématem k prověření je podle poroty jižní část veřejné zeleně pro takzvanou Krétu, která
by mohla sloužit jako plně vybavený městský park. Dále severní část u Vaňkova náměstí jako prostranství umožňující dálkové výhledy a možnost využití prostoru nad památkově chráněnými vodárenskými objekty.  

„V nejbližší době budeme zadávat ke zpracování návrh územní studie, do které budou zapracovány podněty a pokyny odborné poroty k vítěznému návrhu. Poté by studie měla být promítnuta do připravovaného návrhu nového Územního plánu města Brna,“ doplnil informace Ing. arch. Petr Bořecký, radní Brno-střed pro výstavbu a územní plánování.

Důležité odkazy