1. března 2019

Chceme změnit systém přidělování bytů

Rada městské části Brno-střed žádá Magistrát města Brna o změnu pravidel pronájmů bytů v majetku města. Chce zavést možnost opravy bytu vlastním nákladem, což městské části umožní výrazně zrychlit proces obsazování volných bytů.

Rada městské části Brno-střed na jednání dne 25. února schválila podání návrhu na dvě změny Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna, které schválilo Zastupitelstvo města Brna na svém Z7/29. zasedání, konaném dne 20. června 2017. 

Konkrétně se jedná o článek č. 4, odst. 2, a zájmem městské části Brno-střed je do pravidel opět zařadit možnost přidělovat byty na opravu vlastním nákladem. Ve stávajícím režimu městská část ročně opraví zhruba 80 bytových jednotek, zpět do bytového fondu se jich však vracívá kolem 170 a není v lidských ani finančních silách městské části proces oprav bytů více urychlit. Dlouhodobě tak zbývá zhruba 270 bytů, které jsou aktuálně volné, městská část je však nemůže uvolnit k pronájmu, protože čekají na rekonstrukci.

Městská část Brno-střed aktuálně spravuje 291 domů a 4176 bytů. Při tomto množství je pro nás oprava bytu nájemcem opravdu výraznou pomocí, samozřejmě za podmínky přísného technického dozoru, zhodnotil návrh změny Ing. arch. Vojtěch Mencl, starosta městské části Brno-střed.

Pokud by došlo ke změně pravidel a městská část by mohla byty pronajmout s podmínkou provedení udržovacích prací nebo větších investic, došlo by k výraznému zrychlení procesu pronajímání a v důsledku pak i k vyšším příjmům z nájemného, které by se opět využily do dalších rekonstrukcí bytů a domů,“ uvedl přednosti v navrhovaném systému jeho předkladatel Mgr. Jan Mandát, člen Rady městské části Brno-střed, do jehož gesce bytová politika spadá.

Do udržovacích prací se řadí například opravy omítek, malby, nášlapné vrstvy podlah, doplnění interiérových dveří, výměna zařizovacích předmětů, například WC, umyvadla, sprchy nebo sporáku, lokální opravy dlažby nebo obkladů apod. Je možné je jednoduše zkontrolovat a nevyžadují vysokou odbornou kvalifikaci. Nájemník by je provedl vlastním nákladem do určitého smluvního termínu, a poté by mu byla prodloužena nájemní smlouva na dobu neurčitou. V případě bytů s většími investicemi by byla oprava vlastním nákladem nájemce prováděna podle projektu zpracovaného ze strany městské části. Dokončení všech prací ve sjednané lhůtě a dodržení projektu by bylo uvedeno mezi podmínkami prodloužení nájemní smlouvy.

Další navrhovaná změna by se dotkla článku č. 3, odst. 6. Městská část Brno-střed navrhuje možnost rozhodnout o pronájmu bytu mimo pravidla v případě, že by se jednalo o uzavření smlouvy se zaměstnancem příspěvkové organizace zřízené městskou částí nebo se zaměstnancem radnice. „Touto změnou bychom chtěli na trhu práce zatraktivnit pracovní místa jak na radnici, tak i třeba ve školství. Systém by tak mohl, samozřejmě pouze v odůvodněných případech, pomoci zaplnit některé složitě obsazované odborné pracovní pozice,“ dodal Jan Mandát.

Návrh městské části Brno-střed by měly nyní projednat příslušné magistrátní komise, poté Rada města Brna a následně také Zastupitelstvo města Brna.

Důležité odkazy