22. června 2021

Chceme regulaci sdílených dopravních prostředků v Brně

Koloběžky, kola, a zase koloběžky jsou v centru města všude kolem nás. Různé barvy, různé reklamy a jeden shodný znak, ve většině případů jsou odstaveny na naprosto nevhodném místě, zavazí lidem při chůzi, kočárkům, nemluvě o tom, jak vážnou a nebezpečnou překážkou jsou pro hendikepované občany. Rada městské části Brno-střed požaduje po městu změnu.

Rada městské části Brno-střed proto na jednání 21. června schválila požadavek na regulaci sdílených dopravních prostředků, zejména koloběžek, kol a skútrů tak, že budou zpoplatněny částkou za každý jednotlivý prostředek, který je na území města Brna pronajímán za účelem podnikání. Žádá Magistrát města Brna o stanovení maximálního počtu sdílených dopravních prostředků na území městské části Brno-střed a také o průběžné odstraňování nevhodně odstavených sdílených dopravních prostředků prostřednictvím součinnosti Městské policie Brno a Brněnských komunikací a.s. Požaduje také, aby Magistrát města Brna vyznačil nová místa určená jako parkovací plochy pro tyto prostředky.

„V důsledku prudkého nárůstu jejich množství na území města Brna v posledním roce dochází v mnohých případech a v mnohých lokalitách k odstavování velkého množství těchto prostředků na místech zcela nevhodných, případně nelegálních, například v zeleni, na přirozených i umělých vodících liniích, na parkovacích stáních, u laviček, na dětských hřištích a podobně. Navíc zaplňují i městské cyklostojany, a to zejména provozovatelé v rámci redistribuce prostředků mezi lokalitami, kde následně znemožňují odstavování běžných jízdních kol. Stěžují si nám na ně také ve velkém občané. Jejich regulaci vidíme jako jedinou cestu ke zjednání nápravy,“ uvedl Mgr. Jan Mandát (ODS s podporou Svobodných), radní Brno-střed, do jehož gesce doprava spadá.

Jelikož není legálně možné postihovat provozovatele sdílených dopravních prostředků za prohřešky uživatelů, je regulace v tomto smyslu bezpředmětná. Je však patrná odpovědnost provozovatele za množství těchto prostředků, které se ve městě Brně pohybují. Ti navíc zatím nijak nepřispívají na doplnění nebo rozšíření dopravní infrastruktury, kterou ve městě využívají.

„Z tohoto důvodu doporučujeme požadovat regulaci sdílených dopravních prostředků způsobem finanční kompenzace za každý provozovaný kus. Tímto způsobem dojde ke zpětné vazbě provozovatelů vůči dopravní infrastruktuře a k optimalizaci počtu kusů provozovaných dopravních, často spíše zábavních prostředků,“ doplnil Jan Mandát.

Městská část Brno-střed také požaduje, aby Magistrát města Brna chystaná regulační opatření před jejich zavedením konzultoval s městskou částí.

Důležité odkazy