10. února 2021

Byt si bude možné opět opravit vlastním nákladem

Rada a poté i Zastupitelstvo městské části Brno-střed na začátku února schválily nová pravidla pro přidělování bytů. Zásadní novinkou je možnost opravy bytu vlastním nákladem.

Schválení oprav bytů vlastním nákladem umožní městské části uvolňovat do oběhu více volných bytových jednotek a ušetří čas i náklady na opravy bytů. Byty byly doposud uvolňovány k pronájmu vždy až poté, co je městská část zrekonstruovala tak, aby byly obyvatelné, což je časově velmi náročné.

Nyní bude možné uvolnit pro obsazení byt, který bude zrekonstruovaný do té míry, aby nájemník nemusel zasahovat do sítí, ať už se jedná o elektřinu, vedení stupaček a podobně. Budou na něm však dokončovací práce, jako je například vymalování bytu, položení podlah, obložení koupelny a vybavení zařizovacími předměty a zařízení kuchyně linkou. Může si tak byt přizpůsobit svým potřebám. Dá se předpokládat, že se o takový byt bude starat s větší péčí. Vše bude probíhat podle odsouhlaseného harmonogramu a položkového rozpočtu, který má jasnou horní hranici. Polovinu nákladů navíc nájemník v budoucnu umoří v nájmu.

 „První byty bychom mohli uvolnit na přelomu září a října. Otevírá se tak možnost zajímavého bydlení pro ty, kteří jsou ochotni do svého budoucího bytu investovat a upravit si ho podle vlastního vkusu a představ. Předpokládám, že takoví nájemníci budou v našich bytech bydlet dlouhodobě a budou mít zájem se o dům společně s ostatními starat a udržovat jej v pořádku,“ upřesnil Ing. arch. Vojtěch Mencl, starosta městské části Brno-střed.

Mezi další důležité změny patří i zjednodušení postupu registrace žadatelů o byty. Podle dosud platných pravidel musí každý žadatel sám aktualizovat údaje v evidenci, pokud dojde k jejich změně. Jestliže změnu, například uzavření nové pracovní smlouvy, ve třicetidenní lhůtě neoznámí, je z evidence vyřazen a musí se pak případně proti rozhodnutí o vyřazení odvolávat. Nově budeme žadatele při zjištění nesrovnalostí vyzývat k doplnění. Žadatel pak bude vyřazen až v případě, kdy požadované informace ve stanovené lhůtě nedoloží. Toto zdánlivě kosmetické opatření ve svých důsledcích život zájemcům o obecní bydlení hodně zjednoduší. Další část úprav pravidel vycházela z požadavku magistrátu města Brna, který na konci roku pozměnil celoměstská pravidla, která jsou závazná pro všechny městské části.

Vzhledem ke stávající situaci s pandemií covid-19, ale také vzhledem k tomu, že pravidla se neměnila od roku 2017, schválila už v lednu letošního roku rada městské části založení pracovní skupiny, ve které se sejdou zástupci všech politických stran zastupitelstva a budou se věnovat problematice výběru nájemníků v obecních bytech.  

„Postup hodnocení a výběru žadatelů o pronájem bytů v naší městské části se zásadně neměnil několik let. Dlouhodobě postupujeme stejně, jako kolegové v předchozím volebním období. S ohledem na probíhající pandemii je možné předpokládat, že se určitým způsobem změní bytové potřeby občanů a bude nutné mnohem pružněji reagovat na jejich životní situaci a nezaviněnou nouzi. Těch důvodů změn v chování občanů může být samozřejmě více a je proto potřeba revidovat stávající systém a také zvážit obecný pohled na bytovou politiku městské části. Myslím, že ideální cestou je projednání napříč politickým spektrem a věřím, že se kolegové rádi zapojí,“ upřesnil Mgr. Jan Mandát, LL.M., radní Brno-střed, do jehož gesce oblast bydlení spadá. 

Obecně platí, že lidé si mohou žádat o nájemní byt v jakékoliv městské části podle svých potřeb. Pro žadatele platí konkrétní podmínky, které stanovuje město Brno doplněné o podmínky stanovené každou městskou částí.

Důležité odkazy