16. listopadu 2021

Brno-střed uspělo v soutěži

Soutěž Úřad na cestě k rovnosti pro rok 2021 zná vítěze. V kategorii obcí s rozšířenou působností zvítězil Úřad městské části Brno-střed.

Soutěž je určena pro obecní, městské a krajské úřady, jejím letošním tématem byly příklady dobré praxe v době pandemie covid-19 ve veřejné správě z hlediska rovnosti žen a mužů. Vyhlašovateli jsou Institut pro veřejnou správu Praha a Ministerstvo vnitra ČR.

„Jsem velmi potěšen, že jsme v takové významné celostátní soutěži uspěli. Oceněni jsme byli především za rozsah pomoci, kterou jsme v období koronavirové pandemie poskytovali znevýhodněným skupinám našich občanů. Jednalo se o terénní sociální práci, pomoc seniorům, poskytování asistenčních a poradenských služeb, rozdávání a roznos ochranných pomůcek, zajištění stravování pro chudé, pomoc rodinám s dětmi při distanční výuce, hlídání dětí pro zaměstnance IZS, poskytování psychologické pomoci, zvýšený monitoring a řešení domácího násilí a podobně. Takovýchto a mnohých dalších aktivit jsme realizovali velké množství a většina jich navíc probíhala mimo běžnou pracovní dobu úřadu. Rád bych poděkoval všem svým kolegyním a kolegům za tuto jejich kvalitní a obětavou práci,“ upřesnil, za co úřad ocenění získal, Bc. Petr Štika, LL.M., tajemník úřadu. 

Soutěž Úřad na cestě k rovnosti je pokračováním úspěšných ročníků soutěže Úřad roku Půl na půl, která podporuje už od roku 2007 zavádění politiky rovnosti žen a mužů a principu gender mainstreamingu do práce úřadů veřejné správy. Každý úřad veřejné správy by měl do své práce začlenit priority vlády při prosazování rovnosti žen a mužů, a to nejméně ve dvou základních směrech: dovnitř vlastního úřadu, tedy směrem k zaměstnancům a zaměstnankyním, ale i vzhledem k obyvatelstvu, které v daném územně správném celku žije.

Důležité odkazy