6. května 2020

Brno-střed umožní otevřít restaurační zahrádky i bez povolení a zadarmo

Městská část Brno-střed připravila řadu opatření, aby usnadnila podnikatelům znovuotevření jejich podniků po ukončení všech omezení z důvodu koronavirové pandemie. Odpustí například místní poplatek za restaurační zahrádky, umožní je provozovatelům otevřít, i když nebudou mít vydané povolení a další.

Městská část Brno-střed na svém území ročně povolí přibližně 300 restauračních zahrádek. O povolení restaurační zahrádky si letos s dostatečným předstihem požádalo už zhruba 200 provozovatelů. Dalších přibližně 100 žádostí bylo podáno v posledních dnech poté, co byla známa pravidla pro uvolňování opatření z důvodu koronaviru. Takovéto množství není v silách úřadu zpracovat a povolení vydat do termínu 11. května. Proto se úřad rozhodl, že provozovatelům umožní, aby své zahrádky začali instalovat od 1. května a provozovat od 11. května s tím, že jim povolení bude vydávat následně.

„Všechny restaurační zahrádky mohou otevřít už 11. května. Snažíme se vyjít maximálně vstříc všem žadatelům, a proto si je letos mohou otevřít i bez povolení. Ta vydáme dodatečně. Navíc letos budeme benevolentnější k některým nedostatkům u nově povolovaných zahrádek a chystáme se také povolovat takzvané zahrádky bez vybavení. Ty jsou cestou, jak alespoň částečně povolit lidem konzumaci občerstvení poblíž provozoven, ne jen na jejich pevných zahrádkách, protože platné rozestupy mezi lidmi velmi omezí kapacity provozoven. Provozovatelé však musí zajistit pořádek, úklid a dodržování nočního klidu,“ vysvětlil starosta městské části Brno-střed, Ing. arch. Vojtěch Mencl.

Rada městské části Brno-střed již dříve schválila prominutí nájmů provozovatelům stravovacích služeb, maloobchodního prodeje a dalších služeb dotčených vyhlášením nouzového stavu a krizových opatření vlády souvisejících s koronavirem. Kompenzace se bude týkat podniků, které byly nuceny na základě přijetí krizových a mimořádných opatření přerušit nebo výrazně omezit provozování své činnosti v domech svěřených městské části Brno-střed.

„Nájemné budeme promíjet na základě konkrétních žádostí nájemců a týkat se bude období od 13. března až do dne, kdy formálně skončí úplné nebo výrazné omezení činnosti konkrétní provozovny,“ uvedl starosta městské části Brno-střed Ing. arch. Vojtěch Mencl.   

Rada městské části souhlasí s prominutím nájemného u nebytových prostor v domech jí svěřených, a to ve výši nad rámec případné kompenzace ze strany státu. Vyčíslení výše prominutí nájemného bude proto provedeno ve chvíli, kdy žadatel městskou část vyrozumí o vyčíslení nároku na státní podporu, a to nejpozději do 30. listopadu 2020.

Návrh Rady městské části Brno-střed na prominutí nájemného dnes projedná zastupitelstvo městské části. „Věřím, že kolegové návrh podpoří, podpora podnikatelů je v dnešních dnech velmi důležitá. Vnímáme jejich obtížnou situaci a chceme jim pomoci,“ doplnil Mencl.

Důležité odkazy