10. února 2020

Brno-střed spouští dynamický nákupní systém

Dynamický nákupní systém je moderní a plně elektronický způsob zadávání veřejných zakázek, který městské části Brno-střed umožní operativně pořizovat projektovou dokumentaci na opravy bytů nebo vypisovat zakázky na vlastní opravy bytů a na udržovací práce v bytových domech.

„Mezi největší výhody zavedení dynamického nákupního systému jednoznačně řadíme transparentnost systému, ve kterém jsou všechny kroky elektronicky zaznamenány, a to, že nám i dodavatelům přinese úsporu času i nákladů,“ objasnil Ing. Ivo Komárek, do jehož gesce oblast investic a správy bytových domů spadá.

Dále je to zjednodušení pro stavební firmy i živnostníky, kteří se do systému jednou zaregistrují a doloží potřebné dokumenty k prokázání své kvalifikace. Během soutěží o konkrétní vypsané zakázky dodávají pak už jen cenové nabídky. Informace o nově vypsané zakázce jim vždy přijde e-mailem a je jen na nich, zda se o ni budou ucházet a do systému nahrají cenovou nabídku.

Zakázky budou vypisovány ve třech na sobě nezávislých systémech, a to zvlášť na opravy bytů, na zhotovení projektové dokumentace pro opravy bytů a na udržovací práce na bytových domech. Městská část Brno-střed touto cestou hodlá soutěžit zakázky na stavební a řemeslnické práce v celkové hodnotě více než 200 milionů korun. 

„Rádi bychom oslovili nejen stavební firmy, ale i drobné živnostníky, do systému se může přihlásit opravdu kdokoliv, kdo má kvalifikaci pro požadované práce. Radnice je určitě velmi spolehlivým partnerem, za dobře odvedenou práci vždy zaplatí,“ doplnil Ivo Komárek.

Dynamický nákupní systém využívá Ostrava-Jih na provádění oprav ve volných bytech a dále například Masarykova a Mendelova univerzita.

Podrobné informace k jednotlivým DNS:

Dynamický nákupní systém na opravy bytů

Předpokládaná doba trvání je 24 měsíců, předpokládaná souhrnná cena zakázek činí 140 milionů korun a hodnota dílčích zakázek se bude pohybovat zhruba od 500 tisíc až do 10 milionů korun. Žádosti o účast a kvalifikace dodavatelů v prvním kole je možné podávat již nyní až do 11. března. Zapojit se do systému lze i později, ale včasná registrace zajistí potenciálním dodavatelům možnost soutěžit o všechny vypsané zakázky hned od začátku. Ty budou do systému zadávány průběžně od letošního května do ledna 2022. V systému se budou vypisovat zakázky na celkové rekonstrukce bytů, předpokládá se tedy účast stavebních firem, které zajistí souběh několika řemesel a různých dalších stavebních prací.

https://zakazky.brno-stred.cz/dns_display_1.html

Dynamický nákupní systém na zhotovení projektové dokumentace na opravy bytů

Předpokládaná doba trvání je 24 měsíců, předpokládaná souhrnná cena zakázek činí 24 milionů korun a hodnota dílčích zakázek se bude pohybovat zhruba od 200 tisíc až do 3 milionů korun.

Žádosti o účast a kvalifikaci mohou dodavatelé podávat již nyní. Zadávání zakázek bude spuštěno během května a bude probíhat do ledna 2022. Zakázky se budou týkat projektových dokumentací na opravy volných bytů, systém je určen pro samostatné projektanty, projekční kanceláře a ateliéry. 

https://zakazky.brno-stred.cz/dns_display_2.html

Dynamický nákupní systém na udržovací práce na bytových domech

Předpokládaná doba trvání je 24 měsíců, předpokládaná souhrnná cena zakázek činí 40 milionů korun a hodnota dílčích zakázek se bude pohybovat od 50 tisíc do 200 tisíc korun. Systém je stejný jako u předchozích dvou, potenciální dodavatelé se do systému jednou zaregistrují, prokáží kvalifikaci, a poté už od května automaticky dostávají poptávky, na které mohou podávat nabídky. V tomto systému se bude jednat o drobné udržovací práce v bytových domech, například opravy elektro, instalatérské práce, drobné zednické práce, topenářské práce a další. Cílovým dodavatelem jsou drobní řemeslníci, menší odborné firmy a podobně.

https://zakazky.brno-stred.cz/dns_display_3.html

Všechny tři dynamické nákupní systémy jsou jednoduše dostupné přes www.brno-stred.cz.

Důležité odkazy