3. dubna 2017

Brno-střed přichází s pilotním projektem třídění bioodpadu

Městská část Brno-střed od začátku dubna 2017 spustila pilotní projekt třídění bioodpadu v domech, který navazuje na velmi úspěšný projekt černé za barevné.

Pro vyzkoušení zájmu o hnědé nádoby na bioodpad přímo v domech obyvatel městské části Brno-střed byla zvolena oblast Stránice a okolí, ohraničená ulicemi Hlinky, Úvoz a Údolní. Tato oblast byla vybrána záměrně, protože v ní citelně chybí sběrné středisko, které bylo zrušeno výstavbou kruhového objezdu na Vaňkově náměstí. Obyvatelé tak nemají kam bioodpad v rozumné vzdálenosti odevzdávat. Pokud se projekt osvědčí, budou hnědé nádoby nabídnuty i v dalších lokalitách městské části.

"Po nabídce separovat papír a plasty přímo v domech přicházíme s pilotním projektem třídění bioodpadu. Ten tvoří až polovinu směsného odpadu, přestože je cennou surovinou, která zvyšuje úrodnost a absorpční schopnosti půdy. Přitom snižující se úrodnost půdy je pro ČR z hlediska potravinové soběstačnosti zásadní," říká k projektu Mgr. Jasna Flamiková, místostarostka MČ Brno-střed.

"Abychom pomohli občanům v orientaci, co všechno do bioodpadu patří a nepatří, připravili jsme pro všechny zájemce setkání 4. 4. 2017 od 17.30 hodin v sále Cyrilometodějské církevní ZŠ na Lerchově 65, kde budou zástupci společnosti SAKO a.s. a také my za radnici zodpovídat dotazy", dodává Mgr. Jasna Flamiková.

Obyvatelé, bydlící v oblasti, kde je pilotní projekt zaváděn, se mohou o hnědou nádobu přihlásit e-mailem na adrese marta.vojackova@brno-stred.cz, nebo na tel.: 542 526 341.

Projekt černé za barevné, který v městské části Brno-střed probíhá už od loňského podzimu, zajišťuje občanům pohodlnější třídění papíru a plastů přímo v domech. Zájem předčil všechna očekávání, o barevné kontejnery se přihlásilo přes 450 soukromých domů, dalších cca 150 doporučila pro umístění Správa nemovitostí městské části Brno-střed. Projekt nijak neomezí stávající barevné kontejnery, ty na ulicích zatím zůstanou, ale bude vyhodnocováno jejich využívání. Ne všichni mají možnost umístit si na svém pozemku nebo ve vlastním domě nádoby na tříděný odpad. Očekáváme od projektu jak efekt zvýšení množství vytříděného odpadu, tak i ne nepodstatné snížení nepořádku okolo stávajících kontejnerů, protože snad už nebudou tolik přeplněné.

"Brnu-střed určitě na kráse nepřidává množství ošklivých přeplněných kontejnerů v ulicích. Proto jsem rád, že jsme se do řešení situace pustili a hlavně, že občané to vnímají stejně a že se do projektu třídění plastu a papíru, a věřím, že nyní i do třídění bioodpadu, aktivně zapojují," hodnotí projekt třídění v domech Martin Landa, starosta MČ Brno-střed.

Celý projekt je připravovaný a realizovaný ve spolupráci se statutárním městem Brnem.

Důležité odkazy