16. prosince 2021

Brno-střed má schválený rozpočet pro rok 2022

Zastupitelé městské části Brno-střed na prosincovém zasedání schválili návrh rozpočtu městské části pro rok 2022. Ten počítá s výdaji ve výši 531 milionů korun. V roce 2022 budou dokončeny rozpracované významné investice, jako například rekonstrukce domů Nádražní 4 a Vídeňská 11, budou se opravovat mateřské a základní školy, budovat i upravovat parky a veřejná zeleň a v neposlední řadě se bude pokračovat v opravách bytového fondu.

Vzhledem k tomu, že pro rok 2022 byla městské části navýšena neúčelová dotace od města Brna, podařilo se v rozpočtu pokrýt všechny nutné provozní výdaje pro tento rok. Investiční výdaje jsou schváleny ve výši 90,5 milionu korun. Tato částka však bude v průběhu roku 2022 ještě navýšena o nevyčerpané prostředky z roku 2021.

“V roce 2022 bude zahájena připravovaná rekonstrukce parku na Moravském náměstí, na kterou je v rozpočtu vyčleněna částka 132,5 milionu korun. Dokončena bude i přestavba a dostavba Základní školy Antonínská, na kterou je v rozpočtu letošního roku schválena částka 48,2 milionu korun,“ uvedl nejvýznamnější investiční projekty Ing. arch. Vojtěch Mencl (ODS), starosta městské části Brno-střed.

Brno-střed na rok 2022 počítá s celkovými příjmy ve výši 499 milionů korun a výdaji 531 milionů korun. Rozdíl mezi nimi, jenž činí 32 milionů korun, představuje zůstatek finančních prostředků z roku 2021, který je zapojován do rozpočtu 2022.

„Pro rok 2022 byla městem Brnem pro naši městskou část schválena neúčelová dotace ve výši 222 milionů korun, což představuje nárůst o 20,4 milionu oproti roku 2021. Tato dotace každoročně představuje nejvýznamnější zdroj příjmů našeho rozpočtu a je určena například na údržbu zeleně nebo pro školství a podobně,“ doplnil informaci vedoucí ekonomického odboru Ing. Tomáš Matejov.

„Na údržbu zeleně jsme pro rok 2022 alokovali 27,6 milionu korun. Přes 69 milionů korun nás pak bude stát údržba chodníků, místních komunikací a také úklid veřejných ploch, které má městská část svěřeny do péče. Investovat budeme také do revitalizace vnitrobloku Hoppova
a chystáme úpravy Římského náměstí,“
uvedl 1. místostarosta Mgr. Martin Landa (ANO), který zodpovídá za životní prostředí.

„Na opravy a rekonstrukce školských zařízení je schváleno 26,6 milionu korun. Máme v plánu přestavět na základní škole na náměstí Míru školnický byt na družinu za zhruba 5 milionů korun a dalších 5 milionů korun půjde na rekonstrukci tělocvičny při základní škole Kotlářská. Těším se také na dokončení přístavby na Antonínské,“ uvedla 2. místostarostka JUDr. Michaela Dumbrovská (KDU-ČSL), do jejíž gesce školství spadá.

Zcela samostatně je vedeno účetnictví pro takzvanou vedlejší hospodářskou činnost. Do té patří bytové hospodářství, jako jsou nájmy bytů, nebytových prostor a opravy bytových domů.

„Pro rok 2022 počítáme s výnosy ve výši 340 milionů korun, přičemž na opravy bytových domů je schválena částka 291 milionů korun, což představuje nárůst o 62 milionů korun oproti schválenému plánu roku 2021,“ dodal 3. místostarosta Ing. Roman Kotěra (ODS), zodpovědný za rozpočet a financování.

„Mezi nejvýznamnější investiční akce patří dokončení rekonstrukce bytových domů na Vídeňské 11 a Nádražní 4, kam bychom rádi v září roku 2022 přestěhovali matriku. V nových prostorách na Nádražní budou mít návštěvníci obecné i zvláštní matriky mnohem komfortnější
a hlavně bezbariérový přístup, který ve stávajících prostorách na Dominikánské 2 významně chybí a matrika je tak velmi špatně dostupná pro rodiče s kočárky, kteří ji navštěvují v podstatě nejčastěji. Podařilo se nám také významně zrychlit proces oprav bytů, předpokládáme, že se jich v roce 2022 podaří opravit minimálně 190,“
uvedl radní Ing. Ivo Komárek (ODS), zodpovědný za investice a správu bytového fondu.

“Společně s městem v roce 2022 dokončíme rekonstrukci areálu plaveckého bazénu
a koupaliště na Kraví hoře a jeho rozšíření o wellness. Městská část se bude podílet na financování vnitřního vybavení,”
uzavřel výčet největších investic roku 4. místostarosta Ing. Martin Schwab (ANO), do jehož gesce spadá sport a turismus.

Důležité odkazy