28. února 2020

Brno-střed má broukoviště a doupné stromy

Městská část Brno-střed má kromě historického centra a zastavěných částí také řadu ploch zeleně, keřů a stromů, jedná se celkem o zhruba 75 hektarů ploch, o které pečuje.

A nejedná se pouze o sečení trávy a výsadbu zeleně, jde i o péči o drobné živočichy, kteří žijí mezi námi. Kromě krmítek pro ptáky jsou to například i broukoviště a doupné stromy. 

Broukoviště vzniká osazením vhodných kusů kmenů stromů v kombinaci s kameny na klidnějším místě v parku. Jedná se o vytvoření přirozeného zázemí a hlavně zimoviště pro drobné živočichy, hmyz a třeba i ježky. To naše je umístěno v parku na Kraví hoře.

„Doufám,že broukoviště nabídne nejen útočiště drobnému hmyzu, ale stane se i hezkou výukovou pomůckou pro děti. Zvažujeme instalaci i na další vhodná místa naší městské části,“ upřesnil Bc. Martin Landa, 1. místostarosta městské části Brno-střed za životní prostředí. 

V nejbližších dnech připravujeme také označení takzvaných doupných stromů, které slouží ptákům jako hnízdiště a úkryt v průběhu celého roku. Jsou to stromy, které poskytují ve svých přírodních dutinách útočiště pro drobné ptactvo, jako jsou sýkorky, kosi a strakapoudi. Mohou to být i sovy, třeba puštíci a kalousi, nezřídka je využijí ale i veverky nebo netopýři. Doupné stromy rostou u Anthroposu a ve svahu pod Kamplikovou ulicí.

Chystané označení je důležité, má totiž zajistit informovanost kolemjdoucích a zároveň klid ptactvu,“ doplnil Landa. 

Důležité odkazy