2. června 2021

Brno-střed buduje centrum pro děti i seniory

Městská část Brno-střed uspěla v soutěži vyhlášené MPSV, umístila se dvakrát na druhém místě a získala v součtu 1,4 milionu korun na podporu dvou projektů pro aktivity rodin s dětmi a seniorů.

Ocenění a s tím spojenou finanční podporu získala městská část Brno-střed v soutěži Obec přátelská rodině a seniorům 2021. Vyhlašovateli soutěže jsou Ministerstvo práce a sociálních věcí a Stálá komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Soutěže se mohou zúčastnit všechny obce České republiky. Soutěží se v pěti velikostních kategoriích podle počtu obyvatel a ve dvou soutěžních oblastech: Obec přátelská rodině a Obec přátelská seniorům.

„Od letoška máme k dispozici nové prostory a zázemí v bytovém komplexu na Vojtově ulici
a rádi bychom tam společně s naší příspěvkovou organizací Kávéeska vybudovali centrum pro děti a rodiny a také pro seniory. Prostor by měl sloužit v dopoledních hodinách především maminkám s malými dětmi, v odpoledních hodinách jako prostor pro volnočasové vyžití dětí
a pro společná zábavná odpoledne se zapojením rodičů. Pro seniory chceme vytvořit zázemí pro setkávání a organizovat pro ně například přednáškové cykly zaměřené na problematiku zdraví, právní ochrany, prevence, výtvarné, pohybové a vědomostní kurzy a v neposlední řadě společenské akce, jako jsou večerní hudební pořady, promítání filmů nebo víkendové komunitní aktivity,“
upřesnila iniciátorka projektů Mgr. Marie Jílková, radní Brno-střed pro oblast zdravotní a sociální.

Prostory na Vojtově 7 spravuje příspěvková organizace městské části Brno-střed Kávéeska
a oba projekty, které získaly ocenění a s ním i finanční podporu, jsou zaměřeny částečně na vybavení prostor a z větší části právě na organizaci zmiňovaných programů, zajištění lektorů, pedagogů a přednášejících.

„Vzhledem k rozložení prostor se zde nabízí možnost provozovat kroužky a setkání ve dvou patrech. Je tedy možné aktivity oddělovat nebo naopak propojovat, a to podle charakteru jednotlivých služeb a potřeb mezigenerační soudržnosti. Mezigenerační spolupráce
a propojení dětí a seniorů bylo také jedním z cílů našich projektů,“
doplnila Marie Jílková.

Spuštění dětských i seniorských programů se chystá už od května, od letních prázdnin už začnou postupně probíhat výše uvedené aktivity. Městská část Brno-střed se dlouhodobě snaží budovat klima vstřícné rodinám i seniorům, v roce 2019 za tyto aktivity obdržela certifikát Family Friendly Community.

Důležité odkazy